กกพ.อนุมัติฟ้าประจำเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายน ปี2564 ลง2.89 สตางค์ต่อหน่วย 

             มีการเปิดเผยออกมาจากสำนักงาน  กกพ.  เกี่ยวกับเรื่องของการประชุมปรึกษาหารือกันโดยเรื่องที่มีการเปิดเผยออกมานั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการที่ทาง  กกพ. จะมีการลดการเรียกเก็บค่าไฟฟ้าของประชาชนที่มีการใช้งานช่วงประมาณเดือนมกราคมปีพศ2564 จนถึงเดือนมีนาคมปีพศ. 2564   โดยจำนวนที่รถนั้นจะคิดลดลงมา สูงถึง 2.8 9 สตางค์ต่อหน่วยเลยทีเดียว

        ส่วนสาเหตุที่ทางด้านสำนัก กกพ. ได้มีการออกมาช่วยเหลือประชาชนด้วยการลดอัตราค่าไฟแบบผันแปรนั่นก็เพราะว่า ทางด้าน  กกพ. อยากจะเข้ามาช่วยเหลือประชาชนในช่วงเวลานี้ที่ปัจจุบันนี้ประชาชนมีค่าครองชีพที่สูงขึ้นดังนั้นการช่วยเหลือเรื่องของการลดค่าไฟจึงจะสามารถช่วยเหลือประชาชนได้อีกช่องทางหนึ่ง

         คือสาเหตุหลักที่ทำให้ทางด้านสำนัก กกพ. สามารถลดค่าไฟให้กับประชาชนได้นั่นก็เพราะว่าในขณะนี้ราคาก๊าช  ที่มีการขายกันอยู่ในอ่าวไทยในขณะนี้ได้มีการปรับราคาให้ถูกลงมาส่งผลให้ทางด้านสำนักงาน  กกพ. เองก็ซื้อการ์ดในราคาที่ถูกลงด้วยเช่นเดียวกันก็ในปัจจุบันนี้การผลิตไฟฟ้าทางด้าน กกพ. ได้มีการนำก๊าซมาช่วยในเรื่องของการผลิตดังนั้นเมื่อการ์ดราคาถูกลงค่าไฟก็สามารถเรียกเก็บกับประชาชนได้ลดลงเช่นเดียวกันก่อนหน้านี้ที่ค่าไฟมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นนั่นก็เพราะว่าก่อนหน้านี้ก๊าซในอ่าวไทยมีราคาเพิ่มสูงขึ้นนั่นเอง

           ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าการเรียกเก็บอัตราค่าบริการค่าไฟว่าจะมีการเรียกเก็บถูกหรือแพงนั้นก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของก๊าซที่มีการจำหน่ายในอรทัยเพราะก๊าซคือแหล่งเชื้อเพลิงที่จะสามารถนำมาผลิตกระแสไฟฟ้าได้นั่นเองเพราะถ้าหากว่าซื้อการ์ดมาในราคาแพงก็จำเป็นที่จะต้องเรียกเก็บค่าไฟแพงแต่เมื่อราคาก๊าซถูกลงทางด้านสำนักงาน  กกพ.ก็จะลดราคาการเรียกเก็บค่าไฟลงเช่นเดียวกัน  

          อย่างไรก็ตามปัจจัยในเรื่องของการเรียกเก็บค่าไฟว่าจะถูกหรือแพงนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยด้วยเช่นเดียวกันถ้าหากว่าเรายังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มว่าจะแย่ลงไปเรื่อยๆการเรียกเก็บค่าไฟก็อาจจะมีการต้องเพิ่มการลบให้แพงขึ้นกว่าเดิมเพราะเมื่อเศรษฐกิจไม่ดีค่าครองชีพก็จะสูงสินค้าต่างๆก็จะมีรายการแข่งขึ้นดังนั้นเมื่อแหล่งผลิตไฟฟ้าอย่างเช่นก๊าซในอ่าวไทยแปลงขึ้นก็จำเป็นจะต้องมีการเรียกเก็บเงินค่าไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นนั่นเองดังนั้นอาจพูดได้ว่าราคาเรียกเก็บค่าไฟฟ้าก็ขึ้นอยู่กับความผันผวนของอัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราในปัจจุบันนั้นเองว่ามีการเปลี่ยนแปลงมากแค่ไหน

 

สนับสนุนโดย    บาคาร่า sa gaming