การนำนวัตกรรมมาใช้กับแรงงาน 

บริษัทที่ได้รับผลกระทบมากในสหรัฐอเมริกาได้ก็คือบริษัทที่มีการสั่งของหรือวัตถุดิบที่ประเทศจีนมีหลายบริษัทที่เป็นแบรนด์ของสหรัฐอเมริกาที่ต้องการพึ่งพาอาศัยการผลิตของประเทศจีนประเทศจีนถือว่ามีเทคโนโลยีและนวัตกรรมเป็นอย่างมากรวมถึงมีแรงงานที่สามารถควบคุมได้ข้อดีของบริษัทในประเทศจีนและก็คือการปรับลดสายการผลิตได้อย่างรวดเร็ว

สมมุติว่ามีการผลิตโดยปกติแล้วนะก็คือ 1 ล้านชิ้นต่อ 1 เดือนต้องการใช้แรงงาน 1000 คนแต่ถ้าช่วงไหนที่เป็นช่วงที่บริษัทในสหรัฐอเมริกามีการเปิดตัวสินค้าใหม่หรือว่ามีความนิยมของสินค้านั้นเพิ่มมากขึ้นจำเป็นต้องเพิ่มสายการผลิตของประเทศจีนเขาก็สามารถทำได้โดยการเพิ่มคนเข้าไปอาจจะเป็น 2000 คนต่อสายการผลิตนั่นแสดงว่าอัตราการผลิตของเขาก็เพิ่มมากขึ้นนี่คือเรื่องที่ขึ้นชื่อมากสำหรับประเทศจีน

ที่มีการลดหย่อนหรือว่ายืดหยุ่นของสายการผลิตเป็นอย่างมากสามารถเพิ่มหรือลดเพื่อควบคุมต้นทุนการผลิตได้อย่างดีอย่างไรก็ตามในประเทศไทยมีการนำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาใช้ในปัจจุบันก็เริ่มมีการใช้ AI หรือบอดเพื่อเข้ามาแทนที่มนุษย์ที่ไม่ต้องทำงานหนักอีกต่อไป

แต่อย่างไรก็ตามก็สามารถทำให้กระทบกับชีวิตประจำวันของคนเราได้เพราะในประเทศไทยถือว่ามีแรงงานที่อยู่ทำงานในประเทศของเราเยอะเป็นจำนวนมากอาชีพหลักของคนในประเทศของเรานั้นก็คือเกษตรกรรวมถึงแรงงานหากมีการนำหุ่นยนต์หรือ AI ปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้ในประเทศของเราอาจจะทำให้คนตกงานเป็นจำนวนมากคนเหล่านี้ก็อาจจะขาดรายได้

และทำให้เศรษฐกิจของเราเกิดปัญหาขึ้นแต่คนที่ได้ประโยชน์คือคนที่นำนวัตกรรมเหล่านั้นเข้ามาเพราะเขาลดต้นทุนเป็นอย่างมากในการใช้แรงงานเรื่องปกติแล้วรายงานมีปัญหาอย่างมากนี่คือสิ่งที่หลายธุรกิจพยายามบอกให้เห็นถึงปัญหาว่าทำไมต้องนำปัญญาประดิษฐ์เข้ามาใช้แทนที่คนเพราะคนไม่สามารถทำงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงเมื่อเทียบกับโรบอทหรือปัญญาประดิษฐ์แล้วที่สามารถทำงานได้ตลอดเวลา

โดยที่สามารถเรียนรู้หรือพัฒนาสกิลต่างๆเพิ่มขึ้นได้จึงทำให้เป็นข้อดีต่างๆของการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ประเทศจีนเองก็มีการใช้ปัญญาประดิษฐ์เป็นอย่างมากแต่ว่าเขาใช้ร่วมกับแรงงานนี่จึงทำให้งานที่ประเทศจีนค่อนข้างหาง่ายนั่นคืองานที่ต้องใช้แรง ประเทศไทยนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามาจำเป็นต้องมีการศึกษาอย่างแน่นอน

ว่าจะไม่มีผลกระทบต่อภาคแรงงานและสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านั้นเข้ามารวมกับธุรกิจได้ทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมานี่จึงทำให้ธุรกิจเหล่านั้นเดินหน้าไปได้พร้อมๆกับการพัฒนาแรงงานต่างๆให้มีศักยภาพหรือสกิลที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโลกในต่อไป

 

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย  ufabet