ค่าครองชีพที่สูงมากขึ้นอย่างไม่ได้ตั้งใจ 

การดำเนินโครงการต่างๆมีผลต่อเศรษฐกิจในเจริญมากฉะนั้นโครงการที่ออกมาจากทางภาครัฐหรือภาคที่เกี่ยวข้องที่ออกมาจากทางภาครัฐหรือภาคที่เกี่ยวข้อง สังคมในปัจจุบันเริ่มมีผลกระทบแล้วในหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นทางด้านการเพาะปลูกหรือคนที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนะขณะนี้ได้รับผลกระทบจาก PM 2.5 ที่เข้ามามีส่วนทำให้ค่าใช้จ่ายในชีวิตเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เพราะหน้ากากอนามัยเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างมากในการป้องกันรวมถึงว่าหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาก็ไม่สามารถป้องกันฝุ่นเหล่านี้ได้รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสที่มีการแพร่ระบาดอย่างมากมายนะตอนนี้ในตัวเมืองหรือเขตหัวเมืองใหญ่ๆจึงทำให้หลายหน่วยงานต้องมีการกักตุนสินค้าและผู้ได้รับผลกระทบมากที่สุดนั่น

ก็คือคนที่เป็นคนใช้แรงงานหรือว่าจะเป็นคนที่มีรายได้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าค่าใช้จ่ายในชีวิตเริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อค่าใช้จ่ายในชีวิตเพิ่มมากขึ้นจะทำให้ความเป็นอยู่ของชีวิตเขาตกต่ำลงเพราะว่าเงินถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆในการดำรงชีวิตอยู่ในปัจจุบันเพราะว่าสามารถนำไปซื้อสิ่งต่างๆเพื่อมาอำนวยความสะดวกของชีวิตเมื่อมีสิ่งที่ไม่จำเป็นเข้ามาในชีวิต

หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มมากขึ้นโดยที่เขาไม่ต้องการที่จะทำให้ต้นทุนการใช้ชีวิตของแรงงานต่างๆเพิ่มมากขึ้นรวมถึงแรงงานชาวต่างชาติที่มีรายได้ที่ค่อนข้างต่ำที่เข้ามาอยู่ในประเทศไทยจำเป็นต้องมีการป้องกันให้ถูกวิธีเพราะไม่งั้นอาจจะเกิดปัญหาได้ในอนาคตจะมีการเดินทางติดต่อกันระหว่างสองประเทศการแพร่ระบาดก็อาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายนี่คือสิ่งที่ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากค่าใช้จ่ายในการตรวจรักษาไม่ว่าจะเป็นโรงบาลรัฐหรือเอกชนก็จะมีค่าใช้จ่ายอยู่เป็นจำนวนมากหากเป็นโรงบาลเอกชน ค่าใช้จ่าย 4,000 7,000 บาท

นี่คือการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า ค่าครองชีพที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นกับ สวนทางกับความเป็นอยู่ของชีวิตในปัจจุบันทำให้หลายคนเริ่มมองแล้วว่าประเทศไทยณขณะนี้ไม่สามารถจัดการกับปัญหาหลายๆสถานการณ์ได้และบวกกับค่าความเป็นอยู่จากการทำงานก็ไม่ค่อยดีขึ้นมานี่คือสาเหตุว่าทำไมคนเราเริ่มมองหาการทำงานในต่างประเทศที่ให้ค่าตอบแทนสูงกว่ารวมถึงค่าครองชีพในประเทศนั้นๆ

ก็มีมูลค่าที่ถูกกว่าอีกด้วยทั้งนี้เองหากมีการดำเนินโครงการที่ดีตอบสนองความต้องการของชนชั้นแรงงานกับสนับสนุนช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยนี้จะทำให้ความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้น แต่ละคณะเยี่ยมมีการจัดการปัญหาเหล่านี้ไม่ดีกระทบไปถึงภาคครัวเรือนที่มีการใช้จ่ายน้อยลงกว่าเก่ามากทำให้พ่อค้าแม่ค้าหรือแม้แต่จะเป็นคนนำสิ่งของต่างๆที่กระตุ้นไว้ก่อนหน้านี้ที่นำมาขายหารายได้มีการขาดทุนเป็นอย่างมาก

 

 

ได้รับการสนับสนุนโดย    ทดลองเล่นสล็อต gclub