เทคโนโลยีใหม่ธุรกิจ

ธุรกิจ-การปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ของเจ้าของธุรกิจ

เทคโนโลยีใหม่ธุรกิจ Business-adaptation ในปัจจุบันแพลตฟอร์มด้านดิจิตอลเข้ามามีบทบาทด้านต่างๆ มากมายไม่เว้นแม้กระทั่งใช้ในเชิงธุรกิจ หากเจ้าขององค์กรยังออกแนว conservative หรือไม่คิดที่จะเปิดใจรับองค์ความรู้ใหม่ๆ เชื่อได้ว่า การดำเนินงานทางธุรกิจอาจสู้คู่แข่งไม่ได้ก็เป็นได้ 

องค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้นำของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการให้มีใจใฝ่รู้ อบรมความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมแก่พนักงาน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ไปในทิศเดียวกัน 

ต่อไปนี้เป็นกลวิธีเบื้องต้นเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้ 

1.เจ้าของธุรกิจ ควรพยายามหาแนวทางด้านการตลาดใหม่ๆ ไม่ย่ำอยู่กับที่ เพราะวิทยาการของโลกมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด เช่นในปัจจุบันมีการใช้เงินสกุลดิจิตัลมากขึ้น มีการทำรายการผ่าน อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง เป็นผลให้จำนวนสาขาของธนาคารลดลง

กลยุทธ์ด้านการขายที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่นกลยุทธ์การขายแบบ plus sale ขายสินค้า 2 ชิ้นแถม 1 ชิ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นต้น

2.เพิ่มทักษะให้ลูกจ้าง เจ้าของธุรกิจพึงคำนึงไว้ว่า ลูกจ้างเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การเพิ่มทักษะ ความชำนาญในพนักงานก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่นการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมแก่พนักงานในบริษัท และการจ่ายเงินโบนัสเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกจ้าง เป็นต้น

3.นายจ้างต้องพยายามปรับ mindset ของตนเอง ให้เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่นเมื่อมีงานนิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจ SME ควรจะไปเข้ารับฟังการบรรยาย เพื่อเรียนรู้ว่าธุรกิจในยุคปัจจุบัน แต่ละ product มีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด เพื่อว่าจะนำไอเดียมาปรับใช้ภายในบริษัทได้

4.ให้รับฟัง feedback หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า บางครั้งเจ้าของธุรกิจไม่ทราบว่าจุดด้อยของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร หากว่าได้รับข้อเสนอแนะเหล่านี้ จะทำให้บริษัทข้อบกพร่องตรงจุดนั้นมาปรับเปลี่ยนได้ โดยอาจจะปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้

5.สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ชื่นชมลูกจ้างที่ทำดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เพื่อให้ลูกจ้างมีกำลังใจในการทำงานและจะรับรู้ได้ว่า นายจ้างมิได้ทอดทิ้งพวกเขาหรือว่าสนใจแต่เรื่องผลกำไรขาดทุนเพียงอย่างเดียว

6.เจ้าของธุรกิจ นอกจากจะดูแลเรื่องการตลาด ผลประโยชน์ขององค์กรแล้ว ยังต้องใส่ใจดูแลสุขภาพและสวัสดิการของลูกจ้างด้วยเพื่อให้ได้ใจลูกน้องไปพร้อมๆ กัน

7.จัดให้มีกิจกรรม เพื่อสันทนาการ เช่นจัดให้มีกีฬาสี, กิจกรรมด้าน csr (corporate social responsibility) ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ฯลฯ

หากว่าองค์กรไหน มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี กล้าเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อได้รวดเร็ว องค์กรนั้นก็จะได้เปรียบเรื่องการขายสินค้าและมีโอกาสที่จะขายสินค้า เพื่อได้ผลกำไรจำนวนมาก 

 

 

สนับสนุนโดย คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100

การสร้างธุรกิจส่วนตัว

การสร้างธุรกิจส่วนตัว

การสร้างธุรกิจส่วนตัว private-business เชื่อว่าหลายคนอาจจะเคยมีความฝันที่อยากทำธุรกิจส่วนตัว เปิดกิจการเป็นของตัวเอง ไม่ว่าเราจะเรียนจบออกมาจากคณะวิชาสาขาอะไร เราก็อาจจะมีความคิดนั้นได้ และในปัจจุบันผู้คนเรียนจบออกมาเยอะ ทำให้ตำแหน่งงานไม่ได้รองรับทุกคนเข้าไปเป็นบุคลากรของหน่วยงาน และสำหรับบางคนที่มีตำแหน่งงานแล้วก็ยังคิดว่างานที่ทำอยู่นั้นไม่มั่นคงมากพอ การหารายได้เสริมจากการเปิดกิจการส่วนตัวถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ไม่เลว เพราะในสมัยนี้ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงโซเชียลได้ง่าย

การทำธุรกิจทางออนไลน์จึงมาแรง รวมถึงการส่งอาหารแบบเดลิเวอรี่ ทำให้กิจการร้านอาหารใช้ช่องทางนี้เพิ่มกำไรมากขึ้น ใครที่ไม่สะดวกเดินทางมาร้าน ก็สามารถกดสั่งอาหารผ่านแอพพลิเคชั่นได้อย่างสะดวกสบาย แต่จะทำอย่างไหร่ล่ะ? เพื่อให้การเปิดกิจการทำออกมาแล้วประสบความสำเร็จ ดังนั้นเราจึงมีวิธีมาช่วยทำให้กิจการของคุณได้ผลกำไรเพิ่มขึ้น

ค้นหาตัวเองให้เจอ

เริ่มจากการตั้งคำถามกับตัวเองว่าเราชอบอะไร รักอะไร สนใจอะไรเป็นพิเศษ และสิ่งที่ทำมันออกมาได้ดีที่สุด มันง่ายๆมากที่เราจะนำเอาสิ่งที่ตัวเราเองนั้นสนใจมาต่อยอดความคิด พัฒนาให้กลายมาเป็นธุรกิจส่วนตัวได้ แน่นอนว่ามันอาจดูยาก แต่การได้เริ่มทำในสิ่งที่ชอบแล้วมันคงดีกว่าการตามคนอื่นๆ ที่อาจจะต้องดูฝืนใจในการทำและหลายคนมักจะล้มเหลว

ใครคือลูกค้า

บางคนมักจะคิดแค่ว่าจำขายอะไร จะทำอะไรดี นั้นเป็นการมองที่สั้นเพียงเพราะความต้องการของตัวเราเอง เราควรมองด้วยว่า เราจะเข้าถึงกลุ่มลูกค้าแบบไหน ลักษณะไหน แล้วจึงนำมาวิเคราะห์ว่า กลุ่มคนอายุเหล่านั้นมีความสนใจ หรือต้องการอะไรบ้าง หากเรารู้ตลาดของลูกค้าแล้วจึงค่อยมาคิดว่า สินค้าใดที่จะเหมาะสมกับกลุ่มลูกค้าที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ เพราะลูกค้าคือคนสำคัญที่จะทำให้เราทราบทิศทางในการทำตลาดได้อยากถูกต้อง

วางแผนการเงิน

การหาเงินมาลงทุนในการสร้างธุรกิจส่วนตัวให้ประสบความสำเร็จ ไม่ใช่เพียงแค่ต้องมีเงินเท่านั้น แต่จะต้องมีฉลาดในการวางแผนการเงินด้วย ต่อให้ไม่มีทุนจนต้องไปกู้เงินกับธนาคาร ก็จะต้องฉลาดที่จะทำให้กิจการนั้นได้ผลกำไร การวางแผนการเงินนั้นเป็นเรื่องสำคัญ มีเงินทุน ก็ต้องมีเงินสำรอง ต้องรู้จักการบริหารจัดการต้นทุนที่จะไม่ทำให้เงินจมอยู่ที่ใดที่หนึ่งนานเกินไป

เน้นคุณภาพสินค้า

การเริ่มเปิดกิจการนั้นไม่จำเป็นที่จะต้องมีทีมงานที่มากจำนวนคน การเริ่มจากคนน้อยๆจะดีกว่า เพราะกิจการที่เปิดใหม่นั้นยังไม่ฐานที่มั่นคง ไม่มีอะไรแน่นอน ควรทำให้ตัวสินค้ามีคุณภาพมากกว่าเพื่อที่จะทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายนั้นพึ่งพอใจ และเป็นที่น่าจดจำ เมื่อเราสร้างฐานลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น มั่นคงมาขึ้น การขยายโรงงาน ขยายกิจการให้กว้างขวางมากขึ้น ถึงตอนนั้นเราค่อยมาวางแผนระบบบริหารการจัดการ วางโครงสร้างขององค์กรให้เติบโตขึ้น แล้วค่อยเพิ่มจำนวนทีมงานในทีละส่วน

อย่าทำธุรกิจคนเดียว

การทำธุรกิจสิ่งสำคัญเลยที่จะทำให้ธุรกิจเติบโตมากขึ้น คือการที่คุณมีคอนเนคชั่น พันธมิตรที่อยู่ในธุรกิจรูปแบบเดียวกัน เพราะมันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถประคับประคองยามที่ธุรกิจมีปัญหา การที่คุณมีคอนเนคชั่นนั้นจะลดความเสี่ยง และมีทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ หรือแม้กระทั่งช่วยทำให้ได้มีอำนาจในการต่อรองทางธุรกิจและความแข็งแร่งที่มากกว่าคู่แข่ง

พื้นฐานการสร้างธุรกิจเหล่านี้นั้นจะประสบผลสำเร็จได้ ถ้าหากคุณรู้จักมองการณ์ไกล และรู้จักการบริหารที่ดีด้วย เมื่อคุณอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจ การวางแผน สร้างกลยุทธ์ เป็นสิ่งที่คุณควรทำให้ออกมาอย่างชัดเจน และที่สำคัญคือคุณควรทำความรู้จักกับองค์กรอื่นๆเอาไว้ และสร้างสัมพันธ์ไมตรีที่ดี อย่าคิดว่าทุกคนคือศตรู่คู่แข่งปะเสียหมด เพราะเมื่อถึงยามที่ธุรกิจมีปัญหาหรือต้องการความช่วยเหลือ อย่างน้อยคุณก็จะได้มีคนให้คำปรึกษาที่ช่วยหาทางออกกับปัญหาได้ดีมากขึ้น

 

สนับสนุนโดย แทงมวยสด

Co-working

ธุรกิจ Co-working Space

      Co-working ในยุคที่หลายๆบริษัทต่างให้พนักงานเลือกทำงานที่บ้านได้ ไม่ต้องเข้าออฟฟิต

เราก็จะสังเกตได้ว่าคนส่วนใหญ่ก็เลือกที่จะไม่ทำงานที่บ้านตัวเองอยู่ดี เราจะพบเห็นคนนั่งทำงานอยู่บ่อยๆตามคาเฟ่ ร้านกาแฟต่างๆ แต่ปัจจุบันนี้ได้มีธุรกิจที่ชื่อว่า Co-working Space 

         ธุรกิจนี้เกิดขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์ให้กับคนที่ต้องการพื้นที่ในการทำงาน คุยงาน หรือแม้กระทั่งการประชุมกันเล็กๆ

แสดงถึงความเข้าใจจังหวะการทำงานของคนรุ่นใหม่มากขึ้น และการมี Co-working Space ขึ้นมานั้นก็ทำให้เกิดเป็นพื้นที่ในการระดมความคิด แชร์ไอเดียร่วมกัน และยังสามารถต่อยอดธุรกิจได้อีกด้วย ถือว่า Co-working Space นั้นเป็นสถานที่ครบวงจรที่ทำให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ไม่ต้องไปนั่งคุยงานกันในร้านกาแฟแล้ว Co-working Space เป็นธุรกิจใหม่

ที่เพิ่งถือกำเนิดขึ้นบนโลกมาได้แค่ไม่กี่ปีเท่านั้นโดยในที่แรกคือ “The Hat Factory” ในซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นเมื่อเมื่อปี 2005 ธุรกิจนี้มีเสน่ห์ในตัวเองที่ต่างกัน Co-working Space บางแห่งมีห้องให้ได้ถ่ายรูป มีมุมออกแบบทางสถาปัตยกรรมสวยๆ บางแห่งก็เป็นแหล่งรวมของธุรกิจ Startup ที่ใช้ประโยชน์ในการมีออฟฟิศเล็กๆเพื่อผลิตไอเดียใหม่ๆ

รวมถึงบางแห่งยังเป็นแหล่งรวมการทำกิจกรรมเพื่อสังคมที่เป็นเหมือนการสร้างภาพลักษณ์ให้ธุรกิจ

คนส่วนใหญ่ที่เข้าไปใช้บริการก็มีตั้งแต่นักเรียน นักศึกษา คนทำงาน ซึ่งที่นี่เองก็เปรียบเสมือนการถอดแบบร้านกาแฟออกมา เพียงแต่ว่าที่มีอุปกรณ์สำนักงานให้ครบครันกว่าร้านกาแฟเป็นไหนๆ มีทั้งเครื่องปรินท์ เครื่องถ่ายเอกสาร รวมไปถึงมีห้องประชุมสำหรับกลุ่มคนที่ต้องการความเป็นส่วนตัวด้วย Co-working Space ในประเทศไทยนั้นเริ่มมีการเติบโตขึ้นมาก

ผลสำรวจจากปีที่ผ่านมามีการเติบโตสูงขึ้นกว่า 50% และมีแนวโน้มว่าจะเติบขึ้นได้อีก ซึ่งนั่นทำให้ตลาดการเช่าพื้นที่ทำงานนั้นคึกคักมาก อีกทั้งยังมีผู้ลงแข่งสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในทุกปี และเราสามารถพบเห็นธุรกิจนี้ได้ตามแนว BTS ซึ่งเป็นทำเลที่เหมาะสมมากๆของตลาดนี้ หรือตามหัวเมืองใหญ่ๆเองก็มีธุรกิจ Co-working Space เกิดขึ้นแล้วมากมาย

ซึ่งนี่ก็เป็นสัญญาณที่ชี้ให้เห็นว่ากลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจนี้ยังคงมีความนิยมมาใช้บริการเช่าพื้นที่กันอย่างต่อเนื่อง

และมากขึ้นเรื่อยๆนั่นเอง ปัจจุบัน  Co-working Space เป็นเสมือนศูนย์รวมผู้คนที่มีเป้าหมายและไอเดียที่คล้ายๆกัน ผู้ชื่นชอบความอิสระ แต่ในขณะเดียวกันก็ไม่ได้มองข้ามความคิดเห็นของคนอื่นไป จึงทำให้ Co-working Space เป็นเหมือนสถานที่รวบรวมแหล่งพลังงานแห่งความคิดสร้างสรรค์ ที่เหล่าคนมีของมักจะมาจับกลุ่มอยู่ในที่นี่ด้วยกัน และเป็นพื้นที่สำหรับกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เต็มไปด้วยไอเดียอย่างแท้จริง

          ถ้าหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาที่ทำงาน หรือสถานที่ใหม่ในการทำงานแบบที่พื้นที่ใช้สอยที่ไม่ต้องมากมาย แต่มีทุกสิ่งที่ต้องการอย่างครบครันทั้งเรื่องการหาของกินได้ง่ายเผื่อเวลาหิว ที่ที่มีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง มีเครื่องปรับอากาศและเครื่องปรินท์ รวมไปถึงอุปกรณ์สำนักงานต่างๆการออกไปใช้บริการ      Co-working Space ก็เป็นทางเลือกที่ดีมากสำหรับคนที่ต้องการมองหาไอเดียใหม่ๆ ที่ยากที่จะหาได้จากในห้องส่วนตัว

 

ขอบคุณสาระที่นำมาเสนอ แทงบอลไม่มีขั้นต่ำ

ไกด์นําเที่ยว

ไกด์นําเที่ยวที่ใครๆก็สร้างเป็นธุรกิจของตัวเองได้

ไกด์นําเที่ยว tour-guide เนื่องจากในยุคปัจจุบันคนส่วนใหญ่มีความต้องการในการเที่ยวแบบส่วนตัวมากขึ้น

ไกด์นําเที่ยว tour-guide จากข้อมูลที่ได้มีการสำรวจเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวพบว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มีความต้องการที่จะเที่ยวแบบส่วนตัวกันมากกว่าที่จะเที่ยวโดยรวมกลุ่มไปกับบุคคลที่ไม่รู้จัก และพวกเขาก็ยินดีที่จะให้ค่าบริการเพื่อความเป็นส่วนตัวของพวกเขาอย่างเต็มที่ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไกด์นําเที่ยว

การต้องการส่วนบุคคลเหล่านี้สามารถสร้างเป็นธุรกิจของเราได้

โดยมีการระบุอย่างชัดเจนว่านักท่องเที่ยวเหล่านี้มีความต้องการเป็นอย่างมากเกี่ยวกับธุรกิจนำเที่ยวแบบส่วนตัวเรียกว่าธุรกิจนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆเลยแหละซึ่งมันเหมาะสมกับความต้องการของลูกค้าและเราก็ได้ธุรกิจโดยที่ไม่ต้องลงทุนอะไรมากนักแถมยังได้ท่องเที่ยวอีกต่างหากผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ไกด์นําเที่ยว

เราสามารถหาช่องทางเกี่ยวกับการเป็นไกด์นําเที่ยวนี้โดยมีการเริ่มต้นได้ดังต่อไปนี้

การเป็นไกด์นําเที่ยวเรื่องของการทาน แน่นอนคะว่าไม่ใช่แค่พาไปทานอาหารชื่อดังเพียงเท่านั้น ซึ่งนั้นเป็นการนำเที่ยวรวมไปถึงตามจังหวัดต่างๆที่สามารถพานักท่องเที่ยวไปรับชมการทำอาหารพื้นบ้าน วิถีการใช้ชีวิตการกินและเป็นอยู่ของเขตหรือของชุมชนเหล่านั้น ซึ่งเหล่าอาหารไม่ว่าจะเป็นพื้นภาคไหนก็ตาม ต่างมีรสชาติที่ต่างกัน และยังมีประวัติและที่มาต่างกันอีกด้วย

การเป็นไกด์นําเที่ยวเรื่องของท่องเที่ยว เรื่องนี้เป็นเรื่องหลักเลยคะที่เราได้จัดการนำเที่ยวก็เพราะเราจะพาไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆชมความสวยงามตามรอยประวัติศาสตร์ของเรา และนั้นก็ยังมีการดูดงชีวิตความเป็นอยู่ต่างๆความสยงามของดีที่เหล่าบรรดาทุกจังหวัดที่มีแนะนำและเชิญชวนให้เข้าไปสัมผัส ไม่ว่าจะเป็นภาคเหนือภาคใต้ ภาคอีสาน หรือแม้แต่ภาคกลาง และภาคอื่นๆ เพราะทุกจังหวัดของประเทศไทยของเรามีของดีและวัฒนธรรมที่มีมาอย่างยาวนานและยังมีไว้อวดความสวยงามให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย

การเป็นไกด์นําเที่ยวแบบยกครอบครัว การที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวนั้นบางคนก็ไม่มาเพียงคนเดียวส่วนใหญ่จะมาเป็นกลุ่มไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของครอบครัวหรือรูปแบบของกลุ่มเพื่อนก็ตามซึ่งพวกเขาเหล่านั้นก็น่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันนั้นก็คือมาชมสถานที่และความเป็นอยู่ของประเทศเราซึ่งนั้นก็จะรวมการพักผ่อนไว้ในนั้นด้วย 

ซึ่งหากท่านพอที่จะรู้จุดประสงค์หรือความต้องการของนักท่องเที่ยวก็คงไม่ยากสำหรับพาเที่ยวแต่หากไม่ทราบว่านักท่องเที่ยวต้องการอะไรและมาในกลุ่มคนที่มีมากเช่นมาแบบครอบครัวเราก็ควรเลือกหาสถานที่ที่จะพาเที่ยวให้เหมาะสมโดยเราจะสังเกตุจากอายุโดยรวมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนั้น แล้วประเมิณว่าพวกเขาเหมาะสมที่จะท่องเที่ยวในเชิงรูปแบบ

ใดหากนักท่องเที่ยวมีเด็กเล็กค่อนข้างหลายคนคุณควรเลือกสถานที่ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายหรือไม่เดินมากจนเกินไปและนั้นก็รวมไปถึงไม่ไปในสถานที่ที่มีความร้อนสูงอีกด้วยเนื่องจากเด็กๆไม่สามารถเดินได้หรือทนร้อนได้เป็นเวลานาน

ยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

การหาทางอยู่รอดกับยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน

ยุคเศรษฐกิจปัจจุบัน economic-age ในเศรษฐกิจอย่างนี้หลายคนคงหาวิถีทางที่จะหารายได้กันวุ่นวายไปหมด เพราะยิ่งเศรษฐกิจแย่ทุกคนต่างก็พากันลำบากด้วยกันทั้งนั้น ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินชีวิตในด้านของความเป็นอยู่ และที่สำคัญการเงินที่กระท่อนกระแท่นกันแทบทุกครอบครัว ทำให้เกิดมีความเป็นอยู่ที่ลำบาก ดูชีวิตวุนวายเป็นอย่างหนัก 

หาวิถีทางในการเพิ่มรายได้ 

อันที่จริงจะบอกหรือให้แนะนำว่าควรขายของหรือสินค้าของตนเองก็คงต้องพูดว่าจะขายได้หรือไม่ เพราะการขายของมันมีให้เห็นกันเกลื่อนไปหมด ไม่ว่าจะเป็นขายของกิน หรือขายของใช้ ต่างก็มีขายให้เกลื่อนตลาด เพราะคนทุกคนมีความคิดเหมือนกับเราอย่างเช่นหาอะไรทำง่ายๆเพื่อให้มีรายได้เพิ่ม 

แต่ละวันเหนื่อยกับการหาเงินไม่อยากโทษที่เศรษฐกิจ แต่มันก็คือความจริง เพราะเศรษฐกิจอย่างนี้ จึงทำให้พวกเราได้ประสบปัญหาต่างๆเหล่านี้ ดังนั้นการที่พวกเราตกอยู่ในเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ไปแปลกที่เราจะมีการต่อว่าผู้บริหารต่างๆที่ทำให้พวทกเราเดือดร้อนตามๆกันไป

การหารายได้เริ่มจากอะไรดีที่สุด 

สำหรับการหารายเพิ่มโดยไม่อยากลงทุนเพิ่ม เราควรหาอะไรที่บ้านของเรามี เริ่มจากไม่ลงทุนอะไรเลย อย่างเช่นหากที่บ้านมีต้นไม้ก็เริ่มจากการนำต้นไม้แยก จัดใส่กระถางให้สวยงามแล้วนำมาขาย หรืออาจจะเป็นหาเสื้อผ้าที่เราไม่ใช้หรือใส่ไม่ได้แล้ว นำมาวางขาย โดยหาขายตามพื้นที่ๆมีคนเดินผ่านจะทำให้ขายดียิ่งขึ้น หรืออีกวิธีหนึ่งก็ทำได้ด้วยวิธีการขายอาหาร แต่สำหรับวิธีนี้ต้องเป็นวิธีที่คนที่คิดจะทำต้องมีฝีมือด้วยนะ เพราะการขายนั้นมันย่อมใช้ฝีมือถึงจะเรียกลูกค้าได้ หากทำอร่อยก็การันตีการขายได้อีกด้วย

ในเศรษฐกิจอย่างนี้ต้องบอกว่าการใช้ชีวิตต้องวางแผนเรื่องของการเงินให้ดี เพราะอาจจะทำให้เราแย่ได้หากไม่มีการวางแผนทั้งหลายเหล่านี้ อาจจะทำให้คุณชักหน้าไม่ถึงหลังได้ สำหรับบางคนอาจจะต้องไปกู้ยืมเพื่อมาใช้จ่ายกันเลย ดังนั้นการวางแผนจึงเป็นเรื่องที่สำคัญกับยุคในเศรษฐกิจแบบนี้แน่นอน 

หากคุณเป็นอีกหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มที่กำลังย่ำแย่ณะตอนนี้

คุณควรวางแผนให้กับชีวิตให้ดี เพื่อความอยู่รอด เพื่อรอให้ผู้บริหารบ้านเมืองทำให้ดีขึ้น แต่จะมีใครบ้างที่จะรอถึงวันนั้นได้ เพราะเราต่างก็รู้ดีว่าในการรายงานข่าวในแต่ละวันนั้น มีแต่ข่าวฆ่าตัวตายเพราะเครียด หรือเป็นโรคซึมเศร้ากันมากขึ้น และยังมีข่าวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่เป็นเหตุอีกด้วย 

การดูแลและวางแผนตนเองในยุคเศรษฐกิจแบบนี้เป็นเรื่องจำเป็นมากนะคะ คุณควรดูแลตนเองและคนรอบข้างให้ดี เพราะส่วนใหญ่ก็เครียดและเป็นโรคซึมเศร้ากันสพเสียส่วนใหญ่แล้ว

สร้างรายได้

มาสร้างรายได้ด้วยการขายของง่ายกันแต่ว่าได้กำไลเยอะ 

สร้างรายได้ Sell-stuff ไม่ว่าใครก็อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเอง แต่เราจะทำอะไร  บางคนมีงานประจำแต่ว่าเงินไม่พอใช้เลยอยากจะหารายได้เสริม แต่ก็ไม่รู้จะทำอะไรดี  ที่ไม่ต้องลงทุนเยอะแต่สามารถได้กำไลมาก เราไปดูกันเลยว่าเราจะขายอะไรกันดีเผื่อที่คนยังไม่มีงานทำหรือว่าตกงานมาหารายได้กันคะ  

 

มีเงินอยู่สามพันบาทเรามาขายลูกชิ้นทอดกันดีกว่าไปรับลูกชิ้นมาขาย หรือว่าจะไปซื้อลูกชิ้นนำมาเสียบไม้ขายเอง

ทำน้ำจิ้มขาย เพียงแค่นี้เราก็สามารถต่อยอดให้กับตัวเราแล้วค่ะ  แค่เรารู้จักวิธีในการทอดที่ไม่ทำให้ติดกระทะหรือหม้อ แล้วก็ทอดยังไงไม่ให้ให้ไหม้ แล้วเราก็ไปหาน้ำจิ้มที่มันอาร่อย หรือเข้าไปดูในโซเชียวก็ได้ ไปเอามาลองทำดูแล้วก็นำมาขายซึ่งเราก็หาแหล่งในการขายที่ตาม  ตลาดนัด หรืองานวัดอะไรแบบนี้ ไม่แน่นะวันนึงเราอาจจะลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะการขายลูกชิ้นก็เป็นไปได้ เพราะมีแม่ค้าพ่อค้าที่เขาขายลูกชิ้นแล้ว ประสบความสำเร็จกันเยอะแยะ 

      ข้าวไข่เจียว อันนี้ก็ลงทุนไม่เยอะแต่เห็นเรื่องง่ายแต่ใครจะไปรู้ล่ะอาจจะทำเงินให้เราเยอะก็ได้  เพียงแค่เราไปหาที่แหล่งทำเล จำพวกหน้าโรงเรียน ท่ารถตู้ หน้าโรงงานอะไรแบบนี้หรือตามแหล่งชุมชน เราขายข้าวไข่เจียว ก็มีให้เลือกอย่างเช่น ใส่ผักได้ตามใจชอบ  หรือว่าจะใส่หมู กุ้ง อะไรก็แล้วแต่ เพราะเมนูง่ายๆนี่แหล่ะเหมาะแก่ชีวิตที่เร่งรีบมาก เพราะว่าเราต้องรีบไปโรงเรียน ไปทำงานเดี๋ยวไปเข้างานไม่ทัน หาอะไรที่มันง่ายกินรองท้องและอิ่มไปก่อน ข้าวใข่เจียวนี่แหล่ะ เหมาะสุดๆแล้ว  วันนึงถ้าเราขายตามที่เราบอกนะยังไงก็ขายได้  

ขายแซนวิชสดหรือว่าทอด  อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ต้องลงทุนเยอะไร 

ถ้าเราขายแซนวิชสดก็แค่เราไปเลือกซื้อขนมปังที่ดีก็ฟาร์มเฮ้าส์  แค่นี้แล้วไปเลือกน้ำสลัดที่เขาทำสำเร็จเอาไว้ แล้วก็ใส้ที่ใส่ในแซนวิช  ก็เช่น ทูน่า แฮม ไส้กรอก ปูอัด อะไรแบบนี้แล้วก็ผักกาดแก้ว แค่นี้เองค่ะเราก็สามารถขายได้แล้ว เราก็เลือกขายในที่ตามโรงเรียนแถวท่ารถที่มีพวกพนักงานหรือคนที่ไปทำงานมาขึ้นรถกัน 

ในชีวิตที่เร่งรีบไม่ว่าอะไรที่กินแล้วอยู่ท้องสะดวก อิ่ม ง่ายด้วย แค่นี้คนก็เลือกซื้อกันแล้วค่ะ เห็นไมค่ะว่ามีเงินแค่หลักพันเราก็สามารถเป็นเจ้าของธุรกิจได้ไม่อยากเลยแค่เรามีความตั้งใจในการที่จะทำอะไรแล้วต้องประสบความสำเร็จ ขอแค่เราสู้ๆๆค่ะ  

เศรษฐ์กิจ

เศรษฐ์กิจอย่างนี้ทำอะไรดี

เศรษฐ์กิจ Economy การหาลู่ทางในการทำธุรกิจนั้นยากพอๆกับการตกปลา เราไม่สามรถรู้ได้เลยว่าทำอะไรถึงจะดีและรวย

เศรษฐ์กิจ Economy เราสามารถหาลู่ทางเหล่านี้ได้จากการค้นหาตามเว็บเศรษฐ์กิจทั่วไป หากเราเป็นอีกคนที่ต้องการมีรายได้เพิ่มหรือมีรายได้ที่มั่นคง เราคงต้องค้นหาอย่างหนักหน่วง เนื่องจากในยุคนี้ เศรษฐกิจค่อนข้างแย่ ไม่ต้องถามว่าเพราะอะไรซึ่งเหตุผลต่างๆเราย่อมรู้ดีว่าเกิดจากอะไรทั้งสิ้น

 

ช่องทางคร่าวๆในการทำเงิน          

–         การขายสินค้าออนไลน์ เราสามารถดูตัวอย่างจากกลุ่มแม่ค้าออนไลน์ได้ เพราะมีกันอย่างล้นหลาม ซึ่งการขายออนไลน์ก็น่าจะเป็นการขายเสื้อผ้าเสียส่วนใหญ่ ลองลงมาก็น่าจะเป็นเครื่องอาง กระเป๋า สินค้าแฟชั่น ที่เหล่าบรรดาขาช็อปชอบ เพราะทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่น่าดึงดูเป็นที่สุด

–         การขายหมูปิ้ง เป็นการขายที่ไม่ลงทุนอะไรมากนัก เหมาะแก่คนที่มีพื้นที่อยู่กับแหล่งชุมชน และเหมาะกับคนที่มีงบในการลงทุนค่อนข้างน้อย เนื่องจากเราไม่ต้องใช้ทุนในการกักตุนสินค้า เพราะเป็นสินค้าบริโภค ดังนั้นเราจะใช้ของสดที่ซื้อมาขายไปให้หมดภายในวันเดียว 

–         การขายลูกชิ้นปิ้งย่าง การขายลูกชิ้นนั้นง่ายที่สุด เพราะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนอกจาก การทำน้ำจิ้มที่มีรสชาติเด็ด เพราะนั้นคือวิธีการที่ทำให้ลูกค้ากลับมาหาเราได้อีกเรื่อยๆ และที่สำคัญของลูกชิ้นนั้นจะต้องมีความสด ใหม่อีกด้วย เพราะหากใช้ของค้างเก่าจะทำให้มีกลิ่น และรสชาติเปลี่ยนไปจากเดิม 

–         การขายก๋วยเตี๋ยว การขายก๋วยเตี๋ยวเป็นการขายที่ขยับการลงทุนเพิ่มขึ้นมาจากธุรกิจข้างต้นที่เอ่ยมาก่อนหน้านี้ เพราะการขายก๋วยเตี๋ยวเป็นอะไรยุ่งยากมากกว่า และใช้วัตถุดิบมากกว่าอีกด้วย การทำน้ำซุปต้องมีความเข้มข้น น้ำซุปต้องอร่อยจึงจะสามารถเรียกลูกค้าได้ และขั้นตอนการลวกเส้นต้องลวกให้เส้นมีความนุ่ม เหนียว พอดี ไม่มากหรือน้อยจนเกินไป การจัดวางหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวต้องสวยงามน่ารับประทาน จึงจะทำให้ดูน่าทานเพื่อดึงดูลูกค้าอีกทางหนึ่ง 

–         การขายข้าวหลาม เป็นการทำที่ไม่ยุ่งยากมากนัก แต่ต้องมีไม้ไผ่ในพื้นที่เนื่องจากหากในพื้นที่ไม่มีไม้ไผ่แล้วนั้น จะทำให้เราใช้งบประมาณในต้นมากขึ้น ด้วยการออกไปหาไม้ไผ่ แต่ถ้ามีในพื้นที่เราจะไม่สิ้นเปลืองในการลงทุนมากเท่าที่ควร และหลักในการทำนั้นก็ไม่ยุ่งยากเลย หากคุณมีความรู้เรื่องการทำข้าวเหนียวมูลแล้วก็ย่อมเป็นเรื่องง่ายดายมากๆเลย เพราะใช้หลักการคล้ายๆกันในการทำ

–         การทำขนมครก เป็นการทำที่ง่ายแต่ต้องอาศัยทนกับความร้อน เพราะต้องอยู่หน้าเตาตลอดเวลา แต่หากมีความอดทนได้ละก็การลงทุนทำขนมครกจะเป็นกำไรอย่างงามเลย เพราะใช้แค่แป้งกับน้ำตาลเพียงเท่านั้น และหากจะให้ขนมครกดูน่ารักประทานยิ่งขึ้น ก็สามารถแต่งเติมหน้าขนมครกตามความต้องการ อาทิเช่น หน้าข้าวโพด หน้าผัก หน้าเผือก หน้าฟักทอง เป็นต้น

นักแสดง

การเป็นนักแสดงก็เป็นวิธีหารายได้อย่างหนึ่ง

นักแสดง Performer รายได้จากการทำงานไม่ว่าจะเป็นการถูกจ้างงานจากบริษัทหรือโรงงานต่างๆก็ล้วนแต่เป็นการทำงานหารายได้ทั้งสิ้น นั้นก็รวมไปถึงการเป็นนักแสดงอีกด้วย เพราะดารานักแสดงเหล่านั้น วันๆพวกเขาสามารถหารายได้ได้มากกว่าพนักงานธรรมดาอย่างเราๆด้วยซ้ำ มาดูกันเลยว่าพวกเขาทำรายได้กันได้เท่าาไหร่้

อันดับดารานักแสดงหญิงซีรีส์เกาหลีที่ค่าตัวแพงที่สุด

ซงฮเยคโย (Song Hye Kyo) ค่าตัวอยู่ที่ประมาณ 1,400,000 ล้านบาทต่อซีรีส์ 1 ตอน ซงฮเยเคียว เมื่อพูดถึงเธอคงแทบจะไม่มีใครที่ไม่รู้จัก ซงฮเยเคียว ปัจจุบันอายุ38 ปี แต่ก็ยังคงหน้าเด็กไว้มากๆ เธอโด่งดังและได้รับความนิยมมีฐานแฟนคลับมากมายในเอเชีย

เธอจบจากมัธยมโรงเรียนหญิงล้วน
และได้ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจนจบสาขาภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยเซจองสมัยเรียน ซองฮเยเคียวมีความสามารถพิเศษหลายๆด้าน เช่น นักสเก็ตน้ำแข็งนักสเก็ตลีลา และยังมีความสามรถพิเศษด้านดนตรี สามารถเล่นเปียโนได้
ซงฮเยเคียวมีนิสัยที่ค่อนข้างเก็บตัว มีโลกส่วนตัวสูง

และซองเฮเคียวยังมีผลงานด้านการเขียนหนังสืออีกด้วย หนังสือที่เธอเขียนมีชื่อว่าHye Kyo’s Time เป็นหนังสือที่เกี่ยวกับการบอกเล่าประวัติรวมทั้งรูปถ่ายตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันของเธอที่ไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อนและยังมีบทความที่เฮเคียวแสดงความคิดเห็นต่อเรื่องต่างๆ ทั้งในชีวิตตัวเองและมุมมมองต่างๆต่อสังคมที่เธออยู่และเจอมาอีกด้วย


ซีรีส์ที่ทำให้คนมากมายเริ่มรู้จักเธอคือเรื่องที่แสดงคู่กับพระเอกหนุ่มนักร้อง เรนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นอย่างมาก ณ ตอนนั้น และในปี 2016ซีรีส์ที่สุดฮิตที่สามารถเรียกเรตติ้งได้ดีติดอันดับทำให้เธอก็กลับมาโด่งดังอีกคือ เรื่องDescendants of the Sun ประกับคู่กับพระเอกซงจุงกิ ทั้งสองคนเล่นบทบาทได้ดีเคมีเข้ากันมากๆ

โดยเฮเคียวได้รับบทเป็นหมอหญิงสาวชาวเกาหลีที่ต้องไปอยู่ตามสนามรบการตีบทแตกดูแล้วฟินกับคู่พระนางคู่นี้ ทำให้มีคนติดซีรีส์เรื่องนี้มากมายจนทำเรตติ้งได้ดีติดอันดับขนาดคนที่ไม่ใช่แฟนคลับมาก่อนบางคนยังดูเรื่องนี้ซ้ำไปมาอยู่หลายรอบ
ด้วยเนื้อเรื่องของซีรีส์ที่มีฉากบู๊ ฉากคอมมาดี้ โรแมนติก ดราม่าคือมีครบเก็บหมดในซีรีส์เรื่องนี้
จนทำให้ซงฮเยเคียวได้ขึ้นรับรางวัลคู่กับพระเอกซงจุงกิในการเล่นซีรีส์เรื่องนี้อีกด้วย