รถไฟ จีน-ลาว ได้เปรียบคาร์บอนเครดิต

 

รถไฟ จีน-ลาว เดือนมกราคม 2560 5 เป็นจุดเปลี่ยนของผู้ส่งออกสินค้าจากไทยและกลุ่ม CL NV ที่มีตลาดในสหภาพยุโรปถ้าผู้ส่งออกใช้เส้นทางรถไฟจีนลาว เพราะการขนส่งสินค้าผ่านเส้นทางรถไฟสายนี้ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าที่ผลิตจากโรงไฟฟ้าพลังน้ำของ สปปลาว 

ซึ่งจะมีค่าของคาร์บอนเครดิตสูงกว่าใช้เส้นทางรถยนต์และทางเรือเรื่องนี้ทำให้นักลงทุนจักรีนเคลื่อนย้ายโรงงานมาตั้งในนิคมอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยและ สปปลาว มากขึ้นโดยหวังจะใช้สิทธิ์คาร์บอนเครดิตจากนิคมและทางรถไฟ

โดยเบื้องต้นเน้นการเข้ามาประกอบสินค้าและส่งออกไปยังยุโรปอีกทอดหนึ่งคาร์บอนเครดิตสำคัญมากสำหรับสินค้าที่มีวิธีการผลิตที่ได้มาตรฐานการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะมาตรฐาน EU ซึ่งเป็นตลาดใหญ่ของอาเซียนอีกแห่ง1 ทำให้ผู้ผลิตต้องแสวงหาคาร์บอนเครดิตเข้ามาชดเชย 

ซึ่งได้คะแนนคาร์บอนเครดิตมาจากหลายทางเช่นการใช้พลังงานทางเลือกใช้พลังงานจากฟอสซิลเช่นน้ำมัน ในการผลิตกระแสไฟฟ้าทางการผลิตสินค้าและขนส่งสินค้า ทำให้การขนส่งด้วยระบบรถไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานน้ำในสปปลาวมีคาร์บอนเครดิตสูงตามที่นักลงทุนต้องการ 

การจัดการของเสียได้อย่างเหมาะสมและไม่ปล่อยก๊าซมีเทนขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก็เป็นอีกวิธีหนึ่งที่ผู้ผลิตจำเป็นจะต้องเลือกผลิตสินค้าในโรงงานสีเขียวเช่นนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานีหรือนิคมอุตสาหกรรมในฝั่งสปปลาว 

หากเทียบข้อได้เปรียบการตั้งโรงงานใน 3 พื้นที่คือประเทศไทยสปปลาวและเวียดนาม กลุ่มสินค้าที่ไม่เน้นส่งออกไปตามตลาดยุโรปที่ต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ลดคาร์บอนอาจจะได้เปรียบกว่าเวียดนามขณะที่ตั้งโรงงานในสปปลาวจะได้เปรียบเรื่องการอยู่ในพื้นที่ขนส่งทางรางเข้าไปจีนและยุโรปได้โดยตรง

แต่ไทยก็จะได้เปรียบเรื่องคาร์บอนเครดิตซึ่งเป็นการผลิตที่ยั่งยืนของอุตสาหกรรมในอนาคต คาร์บอนเครดิตมีความสำคัญกับผู้ส่งออกในภูมิภาคนี้เพราะคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอร่างกฎหมายกลไกการปรับคาร์บอนก่อนเข้าพรมแดน 

เพื่อกำหนดราคาคาร์บอนสำหรับสินค้าขาเข้ายุโรปมาตรการคาร์บอนของยุโรปส่งผลต้นทุนของผู้ประกอบการสูงขึ้นคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอให้ใช้กลไกปรับคาร์บอนกับสินค้าที่มีความเสี่ยงสูงต่อการรั่วไหลของคาร์บอน ได้แก่เหล็กและเหล็กกล้าซีเมนต์ปุ๋ยอลูมิเนียมและกระแสไฟฟ้า

โดยจะเริ่มทดลองใช้ในปี 2566 ดังนั้นผู้นำเข้าสินค้าต้องรายงานปริมาณการปล่อยคาร์บอนของสินค้าโดยไม่ต้องชำระราคาคาร์บอนและเมื่อระบบพร้อมใช้งานในปี 2569 ผู้นำเข้าต้องรายงานปริมาณสินค้าและปริมาณคาร์บอนในสินค้าที่นำเข้ามาในปีที่ผ่านมาและต้องซื้อใบอนุญาตกลไกการปรับคาร์บอน 

ซึ่งการกำหนดราคาคาร์บอนเท่ากับราคาที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระ หาผู้ผลิตนอกยุโรปแสดงหลักฐานว่าได้ชำระราคาคาร์บอนแล้วในประเทศที่ 3 ราคาที่ชำระไปสามารถนำหักลบกบราคาที่ผู้นำเข้าจะต้องชำระได้

 

สนับสนุนโดย.    Ufabet เข้าสู่ระบบ

คำสั่งปิดโรงงานพ่นพิษเวียดนาม GDPร่วงหนัก

ซึ่งตอนนี้คำสั่งปิดโรงงานที่ประเทศเวียดนามได้เป็นการทำร้ายตัวเองอยู่ในตอนนี้จึงทำให้ตัวเลขของ GDP ตกลงมาอย่างหนักมากโดยเขาบอกว่าสำนักข่าวแห่งหนึ่งเขาบอกว่าเศรษฐกิจของเวียดนามตอนนี้กำลังหดถอยลงมากที่สุดเท่าที่เคยมีมา 

ผลจากการที่ทางรัฐบาลใช้มาตรการเข้มข้นสูงสุดในการควบคุมโรค covid 19 ส่งผลกระทบระบบเศรษฐกิจ เดินต่อไม่ได้ทำให้ระบบห่วงโซ่อุปทานในการผลิตและโรงงานต้องปิดตัวผลผลิตก็ไม่มีส่งให้ลูกค้าไม่ได้และนี่คือปัญหาของประเทศเวียดนาม

นอกจากนี้ผลิตภัณฑ์ภายในประเทศหรือว่า GDP ของประเทศเวียดนามการเสียบ้างในช่วงไตรมาสที่ 3 ก็คือตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 64 ได้ร่วงลงกว่า6.1%จากช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วก็ถือได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่เลวร้ายมากที่สุด

ตั้งแต่มีการติดตามตัวเลขการเติบโตทางเศรษฐกิจของเวียดนามเลยทีเดียว

คือทางฝั่งของประเทศเวียดนามก็ตกใจเป็นอย่างมากอยู่เหมือนกัน โดยที่รายงานระบุว่ามาตรการที่เข้มการมาเติมความเข้มงวดของรัฐบาลเวียดนามในการสั่งปิดโรงงานห้ามการผลิตเมื่อพบการระบาด 

โดยที่ทางรัฐบาลจะอนุญาตบางโรงงานที่มีการติดเชื้อโควิค 19 ไม่มากให้เขาสามารถจัดหาที่พักให้กับพนักงานถ้าหากสามารถงดการเดินทางได้เท่านั้นก็จะสามารถสั่งให้เดินเครื่องจักรได้

ปรากฏว่าโรงงานเครื่องจักรจำนวนไม่น้อยเลยเขาไม่สามารถที่จะจัดการหาที่พักให้กับพนักงานได้เพราะฉะนั้นก็เลยต้องหยุดการผลิตและปิดโรงงานไปปริยาย ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นเขตโรงงานโฮจิมินห์ที่เป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมของประเทศก็เลยส่งผลต่อภาคการผลิตอย่างหนักเลยทีเดียว

ซึ่งหัวหน้าทางฝ่ายสถิติอุตสาหกรรมของประเทศเวียดนามเขาได้รวบรวมข้อมูลทางด้านการผลิตมาโดยเขาบอกว่ามีบริษัทในเวียดนามร้อยละ 94 เจอกับความยุ่งยากในการประกอบกิจการก็อย่างที่กล่าวไปคือค่าสินค้าในการที่จะนำมาผลิตสินค้าที่อยู่ในห่วงโซ่การผลิตมันถูกสั่งปิดโรงงานก็ไม่สามารถมาผลิตของตัวเองต่อไปได้แล้วก็ขาดแรงงาน

เพราะว่าตอนนี้ประชาชนต้องถูกกักตัวเพราะไม่มีใครมาทำงานไม่สามารถทำงานได้ค่าจ้างแรงงานตอนนี้พอแรงงานมันหายากก็เลยต้องแพงและขาดแคลนแรงงานอีกแล้วก็โรงงานที่เขาได้ผลิตสินค้าเขาไม่มีที่พักให้แรงงานนอน 

รัฐบาลได้กล่าวว่าหาคนให้พนักงานอยู่ภายในโรงงานไม่ได้ก็ไม่ต้องผลิตเจ้าของโรงงานก็ได้กล่าวว่าเขานั้นไม่มีพื้นที่ที่จะให้พนักงานพักอาศัยอยู่เป็นเพราะว่าพื้นที่ในโรงงานประเทศเวียดนามมีพื้นที่ค่อนข้างที่จะน้อยเป็นพื้นที่ปริมาณที่จำกัดและก็ไม่สามารถทำได้

โดยหัวหน้าฝ่ายขายของบริษัทหลักทรัพย์SSIเขาบอกว่าตอนนี้เราพยายามรัฐาลพยายามที่จะยื่นการฉีดวัคซีนให้มากขึ้นเพราะเขาคิดว่าจากนี้ไปถ้าฉีดมากขึ้นแบบนี้ปีหน้ามันจะดีขึ้นเพราะตอนนี้กำลังพยายามอยู่แต่เราพึ่งได้2เข็มร้อนละ8.8ของประชากรทั้งหมด

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    Ufabet เข้าสู่ระบบ