พระเจ้าวิลเลียมที่ 3 หมุดหมายสำคัญของพัฒนาการทางประชาธิปไตย

การช่วงชิงอำนาจกันระหว่างเจ้าและสภาก็กลับมาเข้มข้นอีกครั้งรัฐสภาได้ผ่านกฎหมายห้ามไม่ให้คนคาทอลิกเข้ารับราชการ เจมส์ที่ 2 ก็จัดการยุบสภาและก็ปกครองโดยไม่มีรัฐสภาซะเลยเหตุการณ์ณืถึงจุดแตกหักเมื่อพระราชินีทรงประสูติพระโอรสทำให้เจ้าหญิงแมรี่ธิดาพระองค์โตของเจมส์ที่ 2

พระเจ้าวิลเลียมที่ 3 หมุดหมาย ซึ่งเป็นโปรแตนท์มีอันต้องหลุดไปจากตำแหน่งว่าที่รัชทายาทและเจ้าชายพระองค์ใหม่ก็จะได้รับการเลี้ยงดูแบบคาทอลิกตามพระบิดาและพระมารดาอย่างแน่นอน

ซึ่งหมายความว่าอังกฤษจะถูกปกครองโดยราชวงศ์ที่เป็นคาทอลิกซึ่งคนในอังกฤษตอนนั้นรับไม่ได้เพราะจะเกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมืองและผลประโยชน์อย่างมหาศาลคือยูเทิร์น180องศา

จากสมัยควีนอลิซาเบธ หรือ โอลิเวอร์ ครอมเวลล์ ซึ่งได้จองล้างจองผลาญพวกคาทอลิกมาตลอดๆเลยจนเป็นผลให้ขุนนางอังกฤษรวมหัวกันไปเชิญเจ้าชายวิลเลี่ยมแห่ง ออเรนจ์ ผู้ปกครองฮอลลแลนด์ ซึ่งเป็นพระสวามีของเจ้าหยิงแมรี่ อดีตว่าที่รัชทายาทให้ยกทัพมายึดเกาะอังกฤษและ

สถาปนาราชวงศ์ร่วม ระหว่างอังกฤษและดัทช์ซะเลยซึ่งความไม่พอใจต่อพระเจ้าเจมส์ที่ 2 นั้นก็ชัดเจนมาจากเหตุการณ์นี้แหละเพราะทหารของพระเจ้าเจมส์นั้นเลือกที่จะละทิ้งกษัตริย์ของตนเองและย้ายค่ายไปอยู่กับเจ้าชายวิลเลี่ยมแห่งออเรนจ์แทน

จนพระเจ้าเจมส์ต้องลี้ภัยออกจากอังกฤษไปอาศัยอยู่กับครอบครัวของกษัตริย์ทางฝรั่งเศส  ufabet บาคาร่า   ซึ่งเป็นญาติกันและก็เป็นคาทอลิกเหมือนกันด้วยพระเจ้าเจมส์ที่ 2 ลี้ภัยไปอยู่ฝรั่งเศสแล้วก็ไม่เคยเสด็จกลับอังกฤษอีกเลยการเข้ามายึดอำนาจของวิลเลี่ยมแหแงออเรนจ์และเจ้าหญิงแมรี่ในปี ค.ศ. 1688 นี้

เรียกได้ว่าเป็นการปฏิวัติที่แทบไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยไม่ได้เกิดการรบจริงจังเพราะมาถึงทหารก็ย้ายข้างเรียบร้อยรัฐสภาก็ต้อนรับทั้งสองพระองค์เป็นอย่างดีและกษัตริย์พระองค์ใหม่ก็เชื่อ

ในการปกครองโดยรัฐสภาและระบอบที่กษัตริย์อยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐสภาอยู่แล้วด้วยความลงตัวงดงามขนาดนี้นักประวัติศาสตร์จึงเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์ หรือ The Glorious Revolution 

สรุปว่ายุคของพระเจ้าวิลเลียมที่ 3 และควีนแมรี นี้ถือเป็นหมุดหมายสำคัญของพัฒนาการทางประชาธิปไตยของอังกฤษเพราะได้มีการออกพระราชบัญญัติว่าด้วยสิทธิ Bill of Rights โดยมีใจความว่า รัฐธรรมนูญจะเป็นสถาบันทางการเมืองที่มีอำนาจสูงสุดผู้ปกครองต้องเคารพกฎหมายที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและสิทธิเสรีภาพของประชาชน

การออกกฎหมายการยกเลิกกฎหมายการออกกำหนดการเก็บภาษีต้องได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาที่เป็นตัวแทนของประชาชนเท่านั้น Bill of Rights คือผลงานชิ้นโบว์แดงจากการปฏิวัติอันรุ่งโรจน์