พริกขี้หนู ต้นหอมยังแพง วันเดียวราคาพุ่งพรวด

              พริกขี้หนู ต้นหอมยังแพง   มีการเปิดเผยออกมาจากกรมการค้าภายในงวดที่ 31 เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ.. 2565 เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูลราคาการขายสินค้าซึ่งเป็นประเภทอาหารสดในลักษณะของการขายปลีก   ซึ่งเป็นการรวบรวมข้อมูลราคาสินค้าภายในกรุงเทพฯ 

ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในพบว่ามีสินค้าจำนวนทั้งสิ้น 3 อย่างด้วยกันที่เพียงแค่ชั่วข้ามคืนเท่านั้นราคาก็มีการปรับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  หากนำราคาดังกล่าวไปเปรียบเทียบกับวันก่อนหน้าซึ่งก็คือวันที่ 30 เดือนพฤษภาคม ปีพ.ศ. 2565 นั่นเอง

            สำหรับข้อมูลที่ทางกรมการค้าภายใน ตรวจสอบพบว่ามีการปรับราคาสูงขึ้นนั้น ตัวอย่าง เช่น หอมแดง โดยจะเห็นได้จากมีการปรับราคาเพิ่มขึ้นกิโลกรัมละ 10 บาทซึ่งในวันที่ 31 เดือนพฤษภาคมนั้นราคาหอมแดงอยู่ที่ประมาณ 60-70 บาทต่อกิโลกรัม 

ส่วนสาเหตุที่ทำให้ราคาของหอมแดงมีการปรับขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นก็เพราะว่า  ในขณะนี้ผลิตผลซึ่งเป็นหอมแดงซึ่งจะต้องนำออกไปขายให้กับตลาดนั้นได้มีการนำผลผลิตออกมาขายจนหมดแล้วดังนั้นผลผลิตที่นำมาขายในช่วงนี้จึงเป็นผลผลิตที่นอกฤดูกาลซึ่งมีการเพาะปลูกไม่ค่อยเยอะมากนักจึงทำให้ราคานั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นนอกจากนี้ถ้าหากเป็นหอมแดงที่มีการคัดพิเศษราคาก็จะมีการปรับแพงมากขึ้นไปอีกประมาณห้าบาท 

         นอกจากนี้จะเห็นได้ว่าต้นหอมก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากเพราะราคาก็มีการปรับขึ้นเช่นเดียวกันซึ่งต้นหอมนั้นหากมีการคัดต้นให้ออกมาสวยราคาจะมีการปรับขึ้นเพิ่มขึ้นมาอีกกิโลกรัมละ 5 บาททำให้ราคาต้นหอมในขณะนี้มีการส่งขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในตลาดสดนั้นตกอยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 100-150 บาทเลยทีเดียว  

         อย่างไรก็ตามพืชผักตอนนี้ส่วนใหญ่ที่มีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นส่วนมากนั้นจะเป็นพืชผักที่ได้รับความนิยมจากลูกค้าและเป็นพืชผักที่ผลิตผลนั้นมีการผลิตออกสู่ตลาดหมดแล้วแล้วต้องรอการปลูกล็อตใหม่ทำให้จำนวนผลิตผลนั้นมีน้อยจึงมีการปรับราคาเพิ่มมากขึ้นนั่นเองแต่ที่ทำให้ทางเจ้าหน้าที่ของกรมการค้าภายในรู้สึกตกใจหลังจากที่มีการเช็กราคาเพราะมีการปรับเพิ่มราคาสูงขึ้นอย่างรวดเร็วและสูงขึ้นมากที่สุดในราคาของผักชนิดอื่นๆนั้นก็คือพริกขี้หนู

            โดยจะเห็นได้จากวันที่ 31 เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ 2565 นั้นภายในวันเดียวพริกขี้หนูมีการปรับขึ้นราคากิโลกรัมละ 45 บาทเลยทีเดียว  www.ufabet.com ลิ้งเข้าระบบ     ทำให้ในวันที่ 31 เดือนพฤษภาคมนั้นพ่อค้าแม่ค้าได้รับพริกขี้หนูไปขายตกราคากิโลกรัมละ 140 บาทถึง 120 บาทนั่นเอง  

อย่างไรก็ตามเหตุผลที่พืชผักตอนนี้มีราคาแพงนั่นก็เพราะว่าสภาวะอากาศที่มีการแปรปรวนฝนตกบ่อยทำให้ผลิตผลที่ชาวไร่ได้มีการปลูกเอาไว้ได้รับความเสียหายผลผลิตออกน้อย  ในขณะที่ความต้องการของผู้บริโภคนั้นมีจำนวนมากและยังคงมีอย่างต่อเนื่องจึงทำให้มีการปรับราคาของสินค้าขึ้นมานั่นเอง

เดือนเมษายนปี 65 คลังเริ่มเก็บภาษีที่ดิน 100% 

        คลังเริ่มเก็บภาษีที่ดิน มีการออกมายืนยันเป็นที่แน่ชัดแล้วว่านับตั้งแต่เดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565 เป็นต้นไปทางด้านรัฐบาลจะมีการเข้ามาดูแลเรื่องของการจัดเก็บภาษีที่ดินของประชาชนซึ่งโดยปกติแล้วรัฐบาลได้มีการจัดเก็บภาษีที่ดินอยู่แล้วแต่ว่ามีการระบาดของไวรัสโควิตเข้ามาทำให้รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือ

เรื่องของการลดหย่อนการจัดเก็บภาษีที่ดินจากเดิมที่จะต้องมีการเรียกเก็บเต็ม 100% นั้นก็เข้ามาช่วยเหลือให้ประชาชนได้จ่ายเพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นซึ่งรัฐบาลนั้นได้มีการลดหย่อนให้ถึง 90 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว

      อย่างไรก็ตามรัฐบาลได้มีการยืนยันออกมาแล้วว่าจะกลับมาเก็บภาษีที่ดิน 100% เต็มเหมือนเดิมและจะไม่เข้ามาช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องของการลดหย่อนภาษีที่ดินอีกต่อไปแล้วด้วยการเสียภาษีนั้นจะเริ่มต้นของการเรียกเก็บภาษีที่ดินในเดือนเมษายน ปีพ.ศ. 2565 เป็นต้นไปทั้งนี้ภาษีที่มีการจัดเก็บได้นั้นก็จะมีการนำเงินเข้าไปที่กระทรวงการคลังเพื่อนำเงินเก็บเอาไว้ในการบริหารจัดการประเทศตนเอง 

          ข้อมูลจากทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ประเทศไทยต้องประสบปัญหากับการระบาดของไวรัสโควิตนั้นรัฐบาลเข้ามามีส่วนในการช่วยเหลือประชาชนในการยกเว้นการเรียกเก็บภาษีที่ดินให้กับประชาชนยาวนานต่อเนื่องถึง 2 ปีด้วยกัน

ซึ่งการที่รัฐบาลเข้ามาช่วยเหลือในการลดหย่อนการเรียกเก็บภาษีที่ดินนั้นทำให้ประเทศชาติขาดรายได้เป็นจำนวนมากซึ่งคำนวณออกมาแล้วเป็นยอดเงินสูงถึง สามหมื่นห้าพันล้านบาทเลยทีเดียว 

         สำหรับอัตราการเรียกเก็บค่าภาษีที่ดินนั้นจะมีการแบ่งเป็นขั้นบันไดขึ้นอยู่กับมูลค่าของที่ดินแต่ละแห่งรวมถึงที่ดินและมีการปลูกสิ่งปลูกสร้างอะไรบ้างโดยทางกระทรวงการคลังจะมีการแยกประเภทสิ่งปลูกสร้างและประเภทของที่ดินเอาไว้ซึ่งการเรียกเก็บภาษีที่ดินนั้นจะมีระดับเริ่มต้นตั้งแต่ 0.01 ถึง 0.1%   อย่างไรก็ตามกระทรวงการคลังยังมีการเข้ามาช่วยเหลือโดยการมองว่าถ้าหากว่าที่ดินสำหรับใช้ในการเกษตร

โดยมีการประเมินราคาที่ดินแล้วถ้าไม่เกิน 50 ล้านบาทนั้นจะได้รับการยกเว้นค่าภาษีที่ดินในช่วง 3 ปีแรก  ufabet เว็บหลัก   ซึ่งการเรียกเก็บภาษีที่ดินนั้นเริ่มขึ้นมาตั้งแต่ช่วงประมาณปีพศ2563 ดังนั้นหากครบ 3 ปีก็จะอยู่ที่ประมาณปีพศ 2565 นั่นเอง 

        นอกจากนี้สำหรับที่ดินสำหรับใช้ในการปลูกสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยนั้น จะมีการเรียกเก็บภาษีขั้นต่ำอยู่ที่ 0.02 ถึง 70 เปอร์เซ็นต์ ถ้าหากว่าราคาของมูลค่าบ้านที่มีการเป็นเจ้าของเอาไว้ราคาไม่เกิน 50 ล้านบาทก็จะได้รับการยกเว้นเช่นเดียวกัน 

นอกจากนี้ถ้าหากว่าที่ดินใช้สำหรับทำด้านอุตสาหกรรมหรือพาณิชยกรรมหรือปล่อยที่ดินให้รกร้างว่างเปล่าไม่นำมาใช้ให้เกิดประโยชน์จะมีการเรียกเก็บภาษีที่ดินอยู่ที่ 0.3 – 0.7 เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียว 

ค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำ 

         ค่าครองชีพสูงแต่รายได้ต่ำ  สถานการณ์ในประเทศไทยในขณะนี้ในส่วนของลูกจ้างนั้นกำลังได้รับผลกระทบอย่างหนักเพราะในขณะนี้ค่าครองชีพมีการปรับตัวสูงขึ้นในขณะที่รายได้นั้นยังคงเท่าเดิมหรือบางคนนั้นอาจจะถูกลดรายได้ลงก็เป็นไปได้ดังนั้นมันเป็นการส่วนทางกันระหว่างรายได้กับค่าครองชีพซึ่งในขณะนี้ผลกระทบมันอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเด่นชัดมากนัก

          เพราะว่าคนนั้นยังมีเงินสะสมที่สามารถนำออกมาใช้ได้อยู่แต่ในระยะยาวอย่างเช่นในอีก 3 เดือนข้างหน้าหรือในอีก 6 เดือนข้างหน้านั้นจะเห็นผลอย่างชัดเจนอย่างแน่นอนเมื่อมีการใช้เงินเก็บหมดไปเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีเงินเก็บออกมาใช้จ่ายและจะใช้เฉพาะเพียงแค่เงินเดือนเพียงอย่างเดียวซึ่งมันจะกลายเป็นชักหน้าไม่ถึงหลังเพราะเงินเดือนนั้นจะไม่พอใช้งานในแต่ละเดือนและผลที่ตามมาก็คือการเป็นหนี้สะสมไปเรื่อยๆนั่นเอง 

        จากการสำรวจของธนาคารกสิกรไทยพบว่าปัญหาเรื่องของค่าครองชีพที่กำลังจะมีผลกระทบในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้กลุ่มคนที่จะมีผลกระทบเป็นอันดับต้นๆก็คือกลุ่มคนที่มีรายได้น้อยหรือพวกรายได้ต่ำนั่นเองเพราะพวกนี้ค่าครองชีพมันสูงแต่รายได้ของพวกเขานั้นไม่ได้เยอะมากนักค่าใช้จ่ายนั้นจะมีการปรับขึ้นถึง 20 เปอร์เซ็นต์ในขณะที่รายได้ของเขานั้นจะยังคงที่ดังนั้นผลกระทบที่ตามมาคือพวกเขานั้นจะมีการเป็นหนี้มากยิ่งขึ้นและจะไม่มีเงินไปใช้หนี้ซึ่งจะทำให้เกิดหนี้สะสม  

           สำหรับคนที่มีรายได้ต่ำนั้นคือคนที่มีเงินเดือนต่ำกว่า 15,00 บาทต่อเดือนซึ่งถือว่าในขณะนี้นั้นมีเป็นจำนวนเยอะมากเลยทีเดียวสำหรับคนในประเทศไทยที่มีรายได้ต่ำส่วนคนที่มีรายได้ปานกลางก็คือมีรายได้ตั้งแต่ 15000บาทขึ้นไปจนถึง 40,000 บาทและคนที่มีรายได้สูงก็ตั้งแต่สี่หมื่นบาทขึ้นไปนั่นเองอย่างไรก็ตามเมื่อคนรายได้ต่ำได้รับผลกระทบแล้วแต่ถ้าเกิดว่าค่าครองชีพยังมีการปรับขึ้นเรื่อยๆผลกระทบที่ตามมามันจะส่งผลกระทบไปถึงคนที่มีรายได้ปานกลางได้ด้วยเช่นเดียวกัน 

       ดังนั้นจะเห็นได้ว่าในขณะนี้หลายคนเริ่มพยายามปรับตัวของตนเองให้มีการใช้จ่ายลดน้อยลงซึ่งจะเห็นได้ว่าคนส่วนใหญ่นั้นเริ่มจะซื้อของเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้นงดการซื้อจ่ายที่ฟุ่มเฟือยและงดการออกไปเที่ยวสังสรรค์ต่างๆรวมถึงไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆอีกด้วยนอกจากนี้ผู้คนจะเริ่มหันมาซื้อสินค้าที่ลดราคาหรือสินค้าที่ถูกลงนั่นเอง

          อย่างไรก็ตามผลการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเรื่องของค่าครองชีพนั้นเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขได้แต่ว่าจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่า 1 ปีขึ้นไปปัญหาค่าครองชีพสูงหรือปัญหาค่าครองชีพเหลื่อมล้ำกับรายได้นั้นถึงจะสามารถแก้ไขได้อย่างสมบูรณ์

 

สนับสนุนโดย.    ufabetcn

เลบานอน  อาจล้มละลายจากวิกฤตเศรษฐกิจ 

       เลบานอน  อาจล้มละลาย  เมื่อพูดถึงประเทศเลบานอนเชื่อว่าหลายคนคงเคยได้ยินชื่อเสียงประเภทนี้มาบ้างแล้วเนื่องจากประเทศนี้ก็มีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามในขณะนี้ประเทศเลบานอนกำลังมีชื่อเสียงเกี่ยวกับเรื่องของการที่ประเทศกำลังเผชิญกับวิกฤตอย่างหนักในขณะนี้ซึ่งหลายคนมองว่าประเทศเลบานอน

ในตอนนี้กำลังเจอปัญหาทางด้านเศรษฐกิจอย่างหนักเนื่องจากว่าประเทศเลบานอนนั้นมีปัญหาเรื่องของการขัดแย้งทางการเงินทางการเมืองในประเทศมานานกว่า 3 ปีแล้วซึ่งปัญหาทางด้านการเมืองนี่เองที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศเลบานอนมาอย่างยาวนาน

        ทำให้ในขณะนี้ประเทศนี้กำลังเจอเกี่ยวกับมรสุมทางด้านการเงินอย่างหนักจะเห็นได้จากการที่ประชาชนของประเทศเลบานอนในขณะนี้นั้นเป็นประชาชนที่มีความยากจนข้นแค้นเป็นอย่างมากพวกเขาแทบจะไม่มีเงินกินเงินใช้กันเลยแม้แต่น้อยในขณะที่ถ้าไปดูสภาพทางการเงินของการคลังของรัฐบาล

ชุดนี้มันก็ทำให้เห็นได้ว่าในขณะนี้รัฐบาลของเลบานอนกำลังขาดสภาพคล่องอย่างหนักซึ่งการที่ประชาชนไม่มีกลิ่นไม่มีเงินใช้ประชาชนในสภาวะยากจนหรือแม้แต่รัฐบาลเองก็อยู่ในสภาวะยากจนไม่มีเงินมาบริหารประเทศนั้นมันกำลังสอนเขาให้เห็นว่าในขณะนี้ประเทศเลบานอนใกล้จะเข้าขั้นวิกฤตอาจจะถึงขั้นล้มละลายเลยก็ได้ 

         อย่างไรก็ตามก่อนที่ประเทศเลบานอนจะมาเจอวิกฤตปัญหาเศรษฐกิจเหมือนที่เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ก็ไม่รู้ประเทศเลบานอนถือว่าเป็นประเทศที่มีความสวยงามเป็นอย่างมากเมืองหลวงของเลบานอนจากเมืองเบอร์ลินนั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองที่มีความงดงามจนถูกมีการเปรียบเทียบว่าเป็นประเทศที่มีความสวยงามคล้ายกับประเทศฝรั่งเศสเลยทีเดียว

ทำให้มีนักท่องเที่ยวหลายคนที่สนใจเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศต่างก็พากันเดินทางไปเที่ยวที่ประเทศเลบานอน  เนื่องจากที่นี่มีอาคารบ้านเรือนสวยงามและยังทำการค้าหลายอย่างอยู่ติดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนค้าขายต่างแดนสะดวกสบาย 

          สำหรับประเทศเลบานอนนั้นยังเป็นศูนย์กลางทางการเงินของกลุ่มประเทศในอาหรับด้วยเลบานอนเคยมี GDP เติบโตสูงมากโดยเฉพาะในช่วงปี 2017-2018 แล้วประเทศที่เศรษฐกิจกำลังไปได้สวยแน่ก็ต้องมาเจอกับวิกฤตการณ์ก่อนจัดการที่รัฐบาลตัดสินใจผิดพลาดเมื่อเข้าร่วมสงครามซีเรียในปี 2011 ก็เลยทำให้เลบานอน กลายเป็นเป้าหมายโจมตีของกลุ่มติดอาวุธแล้วก็ทำให้นักท่องเที่ยว ไม่กล้าที่จะเดินทางไปเที่ยวนอกจากนี้ยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่น

ที่สะสมมาอย่างยาวนานและยังมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการนับถือศาสนาที่แตกต่างกัน  ความวุ่นวายต่างๆที่เกิดในประเทศเลบานอนนั่นเองที่เป็นตัวกระตุ้นทำให้ประเทศเลบานอนต้องเจอกับวิกฤตของเศรษฐกิจอย่างหนักจนถึงขั้นอาจจะต้องล้มละลายๆในเวลาอันใกล้นี้

 

สนับสนุนโดย.    ทางเข้า gclub ใหม่

เจ้าของร้านชาบูเจอร้านชานมเย็นแบบโลโก้  งานนี้ไม่มีดราม่า นอกจากไม่โกรธยังช่วยออกแบบโลโก้ใหม่ให้ด้วย

ช่วยออกแบบโลโก้  สำหรับการดำเนินธุรกิจจะมีการจดทะเบียนการค้าซึ่งบางบริษัทนั้นก็จะมีการทำโลโก้เป็นของตนเองและโลโก้นั้นก็ต้องมีการจดทะเบียนทางการค้าเช่นเดียวกันซึ่งถ้าหากใครมาทำการ copy หรือลอกเลียนแบบก็จะทำให้ผิดกฎหมายและสามารถดำเนินคดีได้จากที่ชื่อดังแบรนด์ ต่างๆหากมีการถูกลอกเลียนแบบก็สามารถถูกแจ้งความดำเนินคดีได้นั่นเอง 

    อย่างไรก็ตามเมื่อวันที่ 8 เดือนธันวาคมปีพศ 2564 ได้มีการเปิดเผยออกมาจากเจ้าของร้านชาบูชื่อดังโดยมีการโพสต์ใน Facebook ของตนเองว่าเขาได้รับการติดต่อจากลูกค้าที่มารับประทานอาหารชาบูที่ร้านบอกว่าโลโก้ของที่ร้านไปซ้ำกับร้านชานมไข่มุกร้านหนึ่งซึ่งเมื่อมีการตรวจสอบดูแล้วพบว่าโลโก้เหมือนกันอย่างกับแกะจึงมั่นใจได้ว่าน่าจะมีการ copy โลโก้ของทางร้านชาบูไปอย่างแน่นอน

   อย่างไรก็ตามเจ้าของร้านชาบูได้มีการติดต่อไปยังเจ้าของร้านชานมไข่มุกเมื่อมีการพูดคุยกันจึงทราบว่าทางร้านชานมไข่มุกไม่ได้มีการตั้งใจที่จะลอกเลียนแบบโลโก้เพียงแต่เป็นร้านเล็กๆจึงไม่ได้มีการจ้างร้านไปออกแบบไม่ได้มีการลงทะเบียนทางการค้า

เมื่อเห็นภาพใน Google เป็นรูปเพนกวินมีความน่ารักถูกใจจึงได้มีการติดต่อไปยังร้านทำสติ๊กเกอร์เพื่อทำสติ๊กเกอร์แปะที่แก้วชานมไข่มุกเพียงเท่านั้นเนื่องจากว่าทางร้านเองได้มีการตั้งชื่อร้านว่าร้านเพนกวินโดยตั้งชื่อตามชื่อของลูกสาวจึงไม่คิดว่าจะไปทำการ copy โลโก้ทางการค้าของร้านอื่น

     อย่างไรก็ตามเรื่องนี้กลับไม่เกิดกระแสดราม่าหรือเกิดการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเพราะทั้งสองฝ่ายต่างมีการพูดคุยกันอย่างเข้าใจโดยเจ้าของร้านชาบูชื่อดังเองก็เข้าใจว่าร้านชานมไข่มุกนั้นไม่ได้เข้าใจและทราบเหตุผลหลังจากพูดคุยกันแล้วก็มีการตกลงกันว่าทางร้านชานมไข่มุกจะมีการเปลี่ยนโลโก้ใหม่

แต่ขอใช้แก้วที่มีการติดสติ๊กเกอร์อันเดิมให้หมดก่อนเพราะเป็นร้านที่ไม่ใหญ่มากนักหากมีการเปลี่ยนแก้วเลยของเก่าก็จะใช้ไม่ได้และเสียค่าใช้จ่ายฟรีเนื่องจากว่ามีต้นทุนในการทำสติ๊กเกอร์และสั่งแก้วนั่นเองซึ่งทางด้านเจ้าของชาบูเองก็เข้าใจเรื่องนี้และสามารถอนุมัติ

  นอกจากนี้เจ้าของร้านชาบูยังมีความน่ารักด้วยการเสนอตัวที่จะออกแบบโลโก้ให้กับร้านชานมไข่มุกด้วยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งทางร้านชานมไข่มุกเองก็จะมีการหยุดโฆษณาร้านชานมไข่มุกของตนเองผ่านทางเพจจนกว่าจะมีโลโก้ใหม่ออกมา 

     เมื่อเรื่องราวนี้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์   ทำให้คนต่างก็มาชื่นชมเจ้าของร้านชาบูเป็นอย่างมากที่นอกจากจะไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีกับทางร้านชานมไข่มุกแล้วยังเข้าอกเข้าใจและยังทำตัวน่ารักด้วยการเสนอออกแบบโลโก้ใหม่ให้อีกด้วยซึ่งถือว่าเป็นการยอมความกันทั้งสองฝ่ายและเรื่องราวก็จบลงด้วยดี 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet ฝากถอน ไม่มีขั้นต่ำ ออโต้

ปฏิบัติการกู้เรือขวางคลองสุเอซ เริ่มมีความหวัง 

            ปฏิบัติการกู้เรือขวางคลองสุเอซ  ผ่านมาเกือบครบ 1 อาทิตย์แล้วกับอุบัติเหตุที่เรือบรรทุกสินค้า Ever  Given ซึ่งเป็นเรือบรรทุกสินค้าสัญชาติไต้หวันได้ลอยลำมาตรงบริเวณคลองสุเอซแล้วเกิดอุบัติเหตุทำให้เรือนั้นขวางคลองสุเอซและไม่สามารถขยับเขยื้อนไปไหนได้ส่งผลกระทบเสียหายเป็นวงกว้างเนื่องจากว่าคลองสุเอซนั้นเป็นคลองที่ใช้สำหรับตัดผ่านระหว่างทวีปเอเชีย

เพื่อไปยังทวีปยุโรปซึ่งการที่เรือบรรทุกสินค้าวิ่งผ่านคลองนี้จะช่วยย่นระยะเวลาในการเดินทางได้เกือบ 10 วันเลยทีเดียวและยังสามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางเรือได้ในปริมาณมากอีกด้วย

        แต่อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่ที่เรือบรรทุกสินค้าลำดังกล่าวนั้นเกิดอุบัติเหตุขึ้นทำให้เรือที่จะมีการบรรทุกสินค้าผ่านคลองสุเอซอีกกว่า 300 ลำนั้นได้รับผลกระทบตามไปด้วยเพราะเธอไม่สามารถที่จะแล่นผ่านบริเวณคลองสุเอซได้ซึ่งนับตั้งแต่มีการเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นก็มีทีมงานจากหน่วยงานต่างๆลงมาช่วยเหลือทำการกู้เรือบรรทุกสินค้าให้สามารถกลับมาลอยได้โดยมีการทำหลากหลายวิธีเพราะในแต่ละวินาทีหรือในแต่ละชั่วโมงที่ผ่านไปนั้นความเสียหายที่เกิดขึ้น

          จากการที่เรือไม่สามารถแล่นผ่านคลองสุเอซๆนั้นมีมากมายมหาศาลเลยทีเดียวอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้มีความหวังว่าจะสามารถแก้ปัญหากู้วิกฤติเรือขวางคลอง 11 ได้แล้วเพราะว่าในขณะนี้ได้มีการประกาศออกมาจากบริษัท  Inchcape ชิปปิ้งระบุว่าในขณะนี้เรือสามารถที่จะลอยเหนือน้ำได้แล้วเนื่องจากมีการที่ขุดทรายลงไป  ufabet เว็บหลัก    ซึ่งในตอนนี้มีการขุดทรายลึกไปถึง 27000 M3 แล้วทำให้เริ่มลอยอยู่บนผืนน้ำได้แล้วและอีกไม่นานก็จะสามารถเคลื่อนย้ายเรือได้

           อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถระบุรายละเอียดเพิ่มเติมได้ว่าจะสามารถเคลียร์พื้นที่บริเวณคลอง 11 ได้จนถึงวันไหนแต่จากการที่สามารถทำให้เรือEver  Given ลอยขึ้นมาเหนือน้ำได้อีกครั้งหนึ่งก็นับได้ว่าเป็นเริ่มที่ดีมากแล้วร้อนในไม่ช้าก็จะสามารถที่จะทำการย้ายเรือEver  Given พี่ลอยขวางลำอยู่ได้และเรือลำอื่นที่เป็นเรือบรรทุกสินค้าสามารถแล่นผ่านคลองดังกล่าวได้เหมือนเดิม 

        จากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนั้นนับมูลค่าความเสียหาย ทุกวันนี้คิดเป็นชั่วโมงละหมื่นล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งแน่นอนว่าความเสียหายนั้นเป็นทั้งผู้ที่จะส่งสินค้าและผู้ที่รับสินค้าด้วยดังนั้นการที่เรือขวางคลองสุเอซในครั้งนี้ซึ่งเป็นผลกระทบระดับโลกที่ต้องเร่งแก้ไขกันอย่างเร่งด่วนเลยทีเดียว เพราะยิ่งผ่านไปหลายวัน ความเสียหายก็จะยิ่งเพิ่มมากขึ้นเรื่อยเรื่อย และจะส่งผลกระทบกับปัญหาด้านเศรษฐกิจอย่างมากนั่นเอง

GDP ของประเทศเวียดนามหดหนักสุดเป็นประวัติการณ์  สำหรับในไตรมาศที่สาม  

            สำหรับปัญหาด้าน GDP หดตัวลง ไม่ใช่เพียงแค่ในประเทศไทย เท่านั้น เพราะประเทศเพื่อนบ้านของเราอย่างประเทศเวียดนามเอง  GDP ของประเทศเวียดนาม   ก็ประสบกับปัญหาไม่ต่างจากประเทศไทยเราเลยเช่นเดียวกัน  ในขณะนี้ประเทศ เวียดนามก็เจอการระบาดของไวรัส covid-19 เหมือนกันในช่วงเวลาที่ผ่านมาเขาก็มีมาตรการที่คุมเข้มกันเลยทีเดียวนะคะ

ในหลายๆเมืองซึ่งมันก็ส่งผลมายังตัวเลข GDP ในไตรมาส 3 สำนักงานสถิติเวียดนามเปิดเผยค่ะว่า ตัวเลข GDP ของเวียดนามไตรมาส 3 ลดลงร้อยละ 6.7 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนถือว่าเป็นการหดตัวที่หนักสุดเป็นประวัติการณ์นับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิตินะคะ

          หลังจากที่ขยายตัวได้ถึงร้อยละ 6.57 ในไตรมาสที่ 2 ก็เป็นเวลาหลายเดือนนะคะที่ทางการเวียดนามเนี่ยเขาบังคับใช้มาตรการที่เข้มงวดเพื่อควบคุมการระบาดของ covid 19 ค่ะมีตั้งแต่การสั่งปิดโรงงานถ้าหากว่าโรงงานแห่งนั้นยังไม่สามารถจัดเตรียมที่นอนให้กับคนงานให้นอนที่โรงงานไปเลยนะถ้าไม่ได้ก็ปิดโรงงานซะไปจนถึงการสั่งห้ามคนที่อาศัยอยู่ในโฮจิมินห์นะคะออกมาซื้ออาหารโฮจิมินห์ซิตี้นี้เป็นศูนย์กลางการค้าของประเทศนะคะเขาก็มีมาตรการที่ค่อนข้างเข้มข้น 

         ขณะที่หัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรมมของเวียดนามบอกว่าร้อยละ 94 ของบริษัทในประเทศตอนนี้กำลังเผชิญกับความยากลำบาก พูดถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานการขาดแคลนแรงงานค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นไม่ว่าจะเป็นค่าจ้างที่พักคนงาน  อย่างไรก็ตามหัวหน้าฝ่ายอุตสาหกรรมของเวียดนามก็ยังยืนยันคำว่ารัฐบาลกำลังดำเนินการมาตรการต่างๆ

เพื่อช่วยให้บริษัทแล้วก็ธุรกิจกลับมาดำเนินการตามปกติได้อย่างเร็วอีกครั้งหนึ่งขณะที่นักวิเคราะห์บางคนก็เชื่อว่าทางรัฐบาลเวียดนามและยังคง เริ่มการฉีดวัคซีนต่อไปก็จะทำให้เศรษฐกิจเริ่มฟื้นตัวได้หากควบคุมการระบาดได้ดีเศรษฐกิจก็จะฟื้นตัวอย่างเร็วปีหน้านะคะ

        ส่วนทางกระทรวงสาธารณสุขเวียดนามบอกว่าตอนนี้เนี่ยประชาชนในนครโฮจิมินห์มากกว่าร้อยละ 29 เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนครบถ้วนแล้ว  ทางเข้า ufabet    ก็ประสบความสำเร็จในการในการควบคุมการระบาดในชุมชนอย่างมากตามแผนการประมาณการล่าสุดของกระทรวงการวางแผนและการลงทุนคาดการณ์ว่า GDP ของเวียดนามทั้งปีนี้นะคะน่าจะขยายตัวสักประมาณร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 4 ตัวดีถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายเดิมของรัฐบาลที่เขาตั้งไว้ที่ร้อยละ 6.5 ต่ำกว่าค่อนข้างมากเลยทีเดียวค่ะ 

    สำหรับปัญหาการหดตัวของจีดีพี นั้นมันส่งผลต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศดโดยตรงหากเราต้องการให้เศรษฐกิจของเรากลับมาเติบโต และแข็งแรงก็จำเป็นที่จะต้องมีการบริหารจัดการ จีดีพีให้ดีเช่นเดียวกัน

CPN งบประมาณมากกว่า 180 ล้านบาทกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวรับซัมเมอร์

          CPN งบประมาณมากกว่า 180 ล้านบาท    CPN หรือที่เรารู้จักกันดีในนามของบริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน )  หรือก็คือห้างเซ็นทรัลต่างๆที่มีสาขาเกือบทุกจังหวัดในประเทศไทยนั้นเองซึ่งตอนนี้ทางด้านผู้บริหารของห้างเซ็นทรัลนั้นได้ออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินการธุรกิจของห้างเซ็นทรัลว่าในขณะนี้ทางห้างเซ็นทรัลนั้นได้มีการตอบสนองนโยบายของทาง รัฐบาลที่มีการจัดโครงการไทยเที่ยวไทยขึ้นมาเพื่อหวังกระตุ้นให้คนไทยออกมาเที่ยวกันเยอะๆ เพราอยากให้ธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมีรายได้

           ดังนั้นทางห้างเซ็นทรัลเองก็เห็นถึงความสำคัญของการท่องเที่ยวในประเทศไทยเช่นเดียวกันจึงได้มีการทุ่มงบประมาณมากกว่า 180 ล้านบาทเพื่อทำการเปิดแคมเปญขึ้นมาซึ่งเป็นแคมเปญที่จัดขึ้นในห้างเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศไทยโดยแคมเปญที่ว่านี้จะใช้ชื่อว่าเซ็นทรัลซัมเมอร์ เพลย์

           ซึ่งจะมีการจับมือประสานงานกับผู้ประกอบการมากกว่า 450 รายเพื่อมาร่วมงาน Central Summer เพลงในครั้งนี้โดยจะมีการปรับขึ้นตั้งแต่วันที่ 19 เดือนมีนาคมเป็นต้นไปจนถึงวันที่ 4 เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ. 2564  นี้ ซึ่งภายในงานนั้นก็จะมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องของการนำสินค้าจากจังหวัดต่างๆที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวมาจำหน่ายและยังมีการนำอาหารและขนมของแต่ละภาคมาขายและมาจัดแสดงภายในห้างเซ็นทรัล

         รวมถึงทางห้างเซ็นทรัลนั้นจะมีการจัดเกี่ยวกับมหกรรม Thailand Travel &  Lifestyle fair  ซึ่งการจัดงานนี้เชื่อว่าจะสามารถสร้างแรงผลักดันให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทยนั้นมีแนวโน้มทิศทางที่ดีขึ้นได้นั่นเองอย่างไรก็ตามในช่วงนี้เป็นช่วงที่กำลังเข้าสู่ช่วงของเทศกาลวันสงกรานต์ด้วย

ดังนั้นห้างเซ็นทรัลเอ็งก็จะมีการจัดกิจกรรมภายในห้างเกี่ยวกับเทศกาลวันสงกรานต์ด้วยเช่นเดียวกันโดยจะมีการจัดกิจกรรมแบบใดนิยมซึ่งจะเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมเอาไว้ด้วยกิจกรรมต่างๆที่พูดมาข้างต้นนี้จะมีการตัดขึ้นทุกสาขาทั่วประเทศพร้อมกัน

         สำหรับแคมเปญต่างๆที่ทางเซ็นทรัลให้มีการว่างโครงการเอาไว้นี้เชื่อว่าจะสามารถทำให้การท่องเที่ยวและการบริการในประเทศไทยนั้นมีสถานภาพที่ค่อนข้างดีขึ้นจากเดิมอย่างแน่นอนซึ่งในขณะนี้ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการบินหรือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการเช่ารถธุรกิจร้านอาหารธุรกิจการทำสปารวมถึงธุรกิจอื่นๆอีกมากมาย

     ซึ่งธุรกิจต่างต่างาเหล่านี้มีความเกี่ยวพันกันเป็นลูกโซ่เต็มไปหมดซึ่งเมื่อธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งประสบปัญหามันก็จะส่งผลต่อธุรกิจอื่นๆตามมาด้วยดังนั้นธุรกิจจึงจำเป็นที่จะต้องร่วมมือประสานงานการเพื่อพัฒนาธุรกิจของประเทศให้กลับมาดีขึ้นด้วยการช่วยกันหาโครงการเพื่อมากระตุ้นเกี่ยวกับเรื่องของการท่องเที่ยวพบพระท่องเที่ยวดีระบบของธุรกิจอื่นๆก็จะดีตามมาด้วย  

 

สนับสนุนโดย.  gclub เว็บตรง

ศูนย์สิริกิตปรับรูปโฉมใหม่หวังเจาะตลาดกลุ่มคนเมืองเพิ่มทั้งร้านค้าร้านอาหารและ Detail ต่างๆ 

         หลังจากที่ผู้คนต้องมีการล็อกดาวน์ไม่ได้เดินทางไปเที่ยวยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสักเท่าไหร่ปัจจุบันเริ่มมีการปรับตัวให้สามารถใช้ชีวิตให้เข้ากับเชื้อไวรัส covid ได้แล้ว ศูนย์สิริกิตปรับรูปโฉมใหม่ ผู้คนก็เริ่มหันมาใช้ชีวิตกันตามปกติมากขึ้นเพียงแต่ว่าต้องดูแลตัวเองให้ดีมากขึ้นเท่านั้นเองซึ่งแน่นอนว่าผู้คนเริ่มหันมาสนใจไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆมากขึ้น

         ดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจึงเริ่มมีการปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยวของตนเองให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าเที่ยวเพื่อเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ไปใช้บริการและหนึ่งในนั้นก็คือศูนย์สิริกิตนั้นเองซึ่งที่นี่นั้นเป็นศูนย์ที่มีการเปิดจัดกิจกรรมต่างๆมากมายเป็นศูนย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งภูมิภาคเอเชียแห่งหนึ่งซึ่งในแต่ละปีนั้นจะรองรับนักท่องเที่ยวที่มาร่วมงานกิจกรรมและงานจัดงานเลี้ยงต่างๆอยู่บ่อยครั้ง

         อย่างไรก็ตามหลังจากที่ต้องปิดในช่วง covid ไปก็ทำให้ศูนย์สิริกิตนั้นสถานที่นั้นค่อนข้างซบเซาทางด้านศูนย์สิริกิตจึงได้มีการปรับปรุงรูปแบบโฉมใหม่เพื่อดึงดูดกลุ่มคนเมืองให้มาใช้บริการที่ศูนย์สิริกิตแห่งนี้นั่นเองและผู้ที่เข้าไปทำการปรับปรุงรูปแบบโฉมใหม่ของศูนย์สิริกิติ์นั้นก็คือ NCC  ซึ่งการการออกมาปรับปรุงรูปแบบใหม่นี้จะมีการปรับปรุงในเรื่องของไลฟ์สไตล์ต่างๆมีการเพิ่มร้านอาหารและร้านค้าต่างๆมากมายรวมถึงมีการเพิ่มกิจกรรมต่างๆมากมายเช่นกิจกรรมในเรื่องของการรักสุขภาพและการออกกำลังกายเพื่อดึงดูดคนกลุ่มคนเมืองให้มาใช้บริการเพราะคนกลุ่มนี้นั้นมีกำลังทรัพย์มากพอและชื่นชอบการใช้ชีวิตแบบไร้สายแบบหลากหลายทั้งในเรื่องอาหารการกินและการดูแลสุขภาพของตนเองนั้นเอง 

        อย่างไรก็ตามการวางแผนการที่จะมีการปรับปรุงโฉมของศูนย์สิริกิตนั้นหวังว่าที่นี่จะไม่ใช่เพียงแค่เป็นศูนย์ประชุมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นแต่ยังจะเป็นสถานที่ที่สามารถให้ผู้คนนั้นมาใช้บริการที่นี่ได้แบบหลากหลายมากอีกด้วยโดยทางศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตจะมีการขยายพื้นที่ให้มากขึ้นกว่าเดิมอีก 30 เปอร์เซ็นต์ซึ่งสามารถรองรับให้คนเข้าไปใช้บริการได้มากกว่า 13 ล้านคนต่อปีโดยทีเดียว

            อย่างไรก็ตามแผนการพัฒนาศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นี้คาดว่าจะมีการปรับเปลี่ยนแผนการต่างๆได้และพัฒนาให้เสร็จสิ้นได้ภายในเดือนกันยายนปีพ.ศ 2555 นี้หลังจากนั้นถ้าหากว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจะเดินทางมาเที่ยวที่ศูนย์สิริกิตคุณก็จะได้พบกับความหลากหลายภายในสถานที่แห่งนี้เพราะที่นี่นั้นจะมีทั้งเครื่องดื่มและการจัดงาน Event และซอยต่างๆเอาไว้คอย support บรรดานักท่องเที่ยวทั้งหลายนั่นเอง 

 

สนับสนุนโดย.    ufabet ทางเข้าเล่น

มาตรการคุมร้านบุฟเฟ่ต์ช่วงโควิด-19 ปิดร้านดีกว่าเปิดร้าน 

         เมื่อวันที่ 18 เดือนพฤษภาคมปีพศ 2564   ทางด้านกระทรวงสาธารณสุขได้มีการออกมายืนยันเกี่ยวกับมาตรการคุมเข้มร้านอาหารในโซนพื้นที่สีแดงโดยให้มีการควบคุมอย่างเข้มงวดตามมาตรการที่ทางกระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ซึ่งได้มีการประกาศเอาไว้แล้ว

ว่าร้านอาหารจะต้องมีการให้ลูกค้านั่งได้ไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นจากจำนวนลูกค้าปกติที่เคยรับมาที่สำคัญทุกโต๊ะจะต้องมีการทำฉากกั้นไม่ให้นั่งใกล้กันและร้านอาหารจะเปิดได้ถึงแค่ 21:00 น เท่านั้นหลังจากนั้นจะเป็นการซื้อกลับไปกินที่บ้านได้ถึงแค่ 23:00 น 

          แน่นอนว่ามาตรการนี้เป็นการคุมเข้มเพื่อเป็นการไม่ให้ประชาชนอยู่ในความเสี่ยงที่อาจจะติดเชื้อไวรัสขณะที่ออกมาทานอาหารนอกบ้านและในขณะเดียวกัน

ในมุมมองของร้านอาหารนั้นเป็นการกระทำที่ทำให้ร้านอาหารนั้นไม่สามารถที่จะขายของได้เลยเพราะเมื่อเปิดร้านจะต้องมีต้นทุนในการเปิดร้านทั้งค่าเอาร้านค่าแอร์ที่ต้องเปิดให้ลูกค้ารวมถึงค่าจ้างพนักงานและค่าวัสดุในการทำอาหารซึ่งถ้าหากสามารถรับลูกค้าได้เพียงแค่วันละไม่เกิน 25 เปอร์เซ็นต์เท่านั้นหากคำนวณรายรับกับรายจ่ายแล้วร้านอาหารจะได้ไม่คุ้มค่ากับการที่ต้องเสียเงินจ่ายค่าแอร์ในวันนั้นเลย

   อย่างไรก็ตามมาตรการคุมเข้มนี้เมื่อมีการพูดถึงร้านบุฟเฟต์นั้นปรากฏว่ามีการกำหนดนโยบายเพิ่มเติมด้วยว่าร้านบุฟเฟ่ต์นั้นนอกจากจะนั่งโต๊ะละคนแล้ว

ยังห้ามลูกค้าลุกขึ้นไปตัดเองจะต้องมีพนักงานคอยบริการให้ซึ่งแน่นอนว่าหากมีลูกค้านั่งอยู่ในร้าน 9 คนก็จะต้องมีพนักงานคอยบริการอย่างน้อย 3 คนเพื่อให้ทันความต้องการของลูกค้าที่จะสั่งอาหารนอกจากนี้ยังมีการคุมเข้มกำหนดว่าอาหารบุฟเฟ่ต์นั้นสามารถนั่งได้นานเกินครั้งละ 2 ชั่วโมง

       ซึ่งจะเห็นได้ว่าปกติแล้วร้านอาหารบุฟเฟ่ต์นั้นค่าหัวอยู่ที่ประมาณ 300 กว่าบาทถึง 500 กว่าบาทเพียงเท่านั้นถ้าหากว่าวันนึงรับลูกค้าได้เพียงไม่กี่คนและยังต้องมีพนักงานมายืนคอยบริการลูกค้าอยู่รวมถึงต้องมีค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อวัตถุดิบและค่าแอร์ค่าอุปกรณ์ต่างๆเรียกได้ว่าเปิดร้านมาไม่คุ้มทุนเลยทีเดียวซึ่งวิธีการแบบนี้สู้ให้ร้านบุฟเฟ่ต์ปิดร้านไปเลยจะยังสามารถเซฟค่าใช้จ่ายได้เยอะกว่าเพราะถ้าหากเปิดร้านยังไงก็ขาดทุนอย่างแน่นอน

        สำหรับนโยบายคุมเข้มของกระทรวงสาธารณสุขที่ออกมานั้นจะช่วยเรื่องลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสได้จริงแต่จะมีปัญหาเกี่ยวกับผู้ประกอบการร้านอาหารที่จะต้องขาดทุนจากการดำเนินธุรกิจตามเงื่อนไขของกระทรวงสาธารณสุขนั้นเอง และนี่จะเป็นการทำให้ผู้ประกอบการร้านอาหารขาดทุนและในที่สุดก็จะปิดกิจการ เพราะเปิดขายของมาก็ไม่มีกำไร

 

สนับสนุนโดย.    UFABET เว็บหลัก