แหล่งพลังงานไฟฟ้าต่างๆที่มาขับเคลื่อนอุตสาหกรรม

พลังงานไฟฟ้ามีมากมายในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นกังหันลมหรือแม้แต่จะเป็นแผงโซล่าเซลล์เองที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องพลังงานลมคือการสร้างกังหันขนาดใหญ่ที่มีความสามารถในการผลิตกระแสไฟฟ้าเมื่อมีลมพัดมาความเร็วลมต่างๆจะทำให้กังหันเรานั้นหมุนหมุนไปแล้วจะทำให้เกิดกระแสไฟฟ้าขึ้นกระแสไฟฟ้าเหล่านั้นเดินทางไปยังจุดหมายที่มีการตั้งเป้าไว้ว่าจะต้องมีการส่งกระแสไฟฟ้าเท่าไหร่เท่าไหร่

ไปยังสถานที่ไหนในการใช้แต่ละวันสิ่งนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆและมีความต้องการทางด้านการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าประเทศไทยถือว่าเป็นประเทศที่มีการทำอุตสาหกรรมจนมีการใช้กระแสไฟฟ้าเยอะเป็นอันดับต้นๆของอาเซียนเพื่อมาขับเคลื่อนหรือดำเนินธุรกิจต่างๆโรงงานต่างๆเกิดขึ้นมากมาย

มีการต้องการใช้พลังงานไม่ว่าจะเป็นการที่นำมาขับเคลื่อนในโรงงานกำลังการผลิตต่างๆรวมไปถึงการที่มาอำนวยความสะดวกไม่ว่าจะเป็นแสงไฟการระบายอากาศของโรงงานต่างๆก็จำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าเป็นจำนวนมากถ้ามีการผลิตไฟฟ้าที่เป็นพลังงานสะอาดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีอย่างมากและในปัจจุบันก็ไม่ใช่เพียงแต่กังหันเท่านั้นที่มีการผลักดันจากทางหลายหน่วยงานการที่มีการผลิตแผงโซล่าเซลล์หรือว่าการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก

ซึ่งในปัจจุบันข่าวที่ออกมาก่อนหน้านี้มีการตั้งฟาร์มโซล่าเซลล์อยู่บนน้ำโซล่าเซลล์มีปัญหาหนึ่งอย่างก็คือการระบายความร้อนการพาความร้อนคือเรื่องสำคัญมากๆสิ่งใดที่มีการรับพลังงานแสงอาทิตย์เข้ามาเป็นจำนวนมากน่าจะทำให้มีความร้อนสะสมความร้อนสะสมจะทำให้วงจรไม่สามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน

ซึ่งในปัจจุบันก็มีการแก้ไขปัญหาหรือวิธีการต่างๆที่จะทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานานมีการพัฒนาไปจนถึงฟาร์มโซล่าเซลล์ที่อยู่ในน้ำนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถระบายความร้อนในแต่ละวันได้เมื่อมีการรับพลังงานความร้อนมาจากแสงอาทิตย์แล้วมาสู่แผงโซล่าเซลล์ที่อยู่บนน้ำแผงโซล่าเซลล์เรานั้นก็จะระบายความร้อนต่อลงไปในน้ำจึงทำให้อุปกรณ์เหล่านั้นสามารถอยู่ได้เป็นระยะเวลานาน

หากมีการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงที่ดีได้อย่างไรก็ตามทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสียอยู่เสมอการที่แผงโซล่าเซลล์อยู่ในน้ำก็จะทำให้มีความยากลำบากในการซ่อมแซมหรือการบำรุงสิ่งของต่างๆเพราะว่าต้องมีความลำบากในการลงไปในน้ำของช่างที่เข้าไปดูแลหรือว่าทำงานเหล่านั้นเหล่านี้

ก็คือการผลิตไฟฟ้าต่างๆของวิธีการต่างๆยังมีการผลิตมากมายที่จะทำให้สามารถขับเคลื่อนธุรกิจในประเทศไทยได้เพราะว่ากระแสไฟฟ้าถือว่าเป็นสิ่งที่ประเทศของเรามีความต้องการเป็นอย่างมากและอย่างไรก็ตามหากเราผลิตและเหลือใช้จากในประเทศก็สามารถส่งออกไปขายในประเทศต่างๆก็ได้เพราะว่าในประเทศอื่นๆก็ยังมีการขาดแคลนการใช้พลังงานอยู่ณขณะนี้ 

 

 

สนับสนุนโดย  ทดลองเล่นบาคาร่า