2563 เศรษฐกิจหดตัว

ตั้งแต่ต้นปีมีการยอมรับจากทางภาครัฐและนักวิชาการหลายฝ่ายว่ามีการหดตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องผลกระทบทำให้นักลงทุนในชาวต่างชาติไม่ว่าจะเป็นไปข้างนอกหรือไปข้างในไม่มีการเพิ่มอัตราการลงทุนเข้ามาในประเทศไทยมีเงินมีการชะลอลงอย่างต่อเนื่องจึงทำให้เศรษฐกิจยิ่งขัดเคืองเข้าไปกว่าเก่าส่งผลกระทบโดยตรงต่อประชากรในประเทศไทยเพราะว่าส่วนหนึ่งหากเศรษฐกิจเริ่มแยกผู้ที่ได้รับผลกระทบในก็คือชนชั้นกลางหรือพ่อค้าแม่ค้าเป็นอันดับแรกเพราะประชาชนส่วนใหญ่

ที่ได้รับเงินน้อยลงหรืออาจจะเป็นคนที่ตกงานมานั้นจำเป็นต้องลดค่าใช้จ่ายลงเพื่อให้โคฟเวอร์ต่อค่าใช้จ่ายในปัจจุบันจึงลดการซื้อของลงไม่ว่าจะเป็นการซื้อของออนไลน์หรือแม้แต่จะเป็นการซื้อของสิ้นเปลืองที่มีอยู่ในหลายๆเดือนที่โดยปกติแล้วจะมีการใช้จ่ายซื้อของฟุ่มเฟือยกันบ้างแต่ณขณะนี้ไม่มีการใช้เงินเพื่อซื้อของเหล่านั้นแล้ว

หรือลดตัวน้อยลงมันเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่หดตัวเป็นอย่างมากนักท่องเที่ยวไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพราะสถานการณ์ต่างๆยังคงไม่ค่อยน่าไว้วางใจและการแสดงพฤติกรรมต่างๆที่มีการต่อต้านนักท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มีผลกระทบเป็นอย่างมากในประเทศไทยผลกระทบที่เกิดจากนักท่องเที่ยวชาวจีนนั้นเป็นเพราะว่าถ้าหากไม่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยแล้ว

จะทำให้เศรษฐกิจส่วนใหญ่ตัวลงเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่พึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นส่วนมากและส่วนใหญ่มากกว่า 50% ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนที่นำเงินเหล่านั้นเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยและใช้จ่ายอย่างมากมายจึงทำให้รัฐบาลต้องมีการออกมาสนับสนุนหรือสร้างนโยบายต่างๆเพื่อตอบสนองให้กับนักท่องเที่ยวดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยเพราะสาเหตุที่เศรษฐกิจหดตัวส่วนหนึ่งก็มาจากนักท่องเที่ยวหายเนื่องจากโรคโควิทที่มีการแพร่ระบาด

อย่างมากมายทำให้ประเทศจีนได้ทำการปิดประเทศของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยไม่ส่งคนที่อยู่ในประเทศตัวเองออกมาในประเทศอื่นลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อโรคต่างๆที่อาจจะทำให้ประเทศอื่นๆสามารถติดโรคเหล่านี้ได้เพราะว่าถ้าหากมีการติดโรคขึ้นมาแล้วค่าใช้จ่ายในประเทศนั้นๆจะเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

เพราะเชื้อตัวนี้มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วนี้จะเป็นสาเหตุให้เป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจที่หดตัวลงขาดนักท่องเที่ยวมากกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวทั้งหมดแนะนำต่างๆที่จะนำไปใช้ในแหล่งชุมชนสถานที่ท่องเที่ยวหรือประชาชนต่างๆที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าของฝากหรือทำกิจการต่างๆในสถานที่ท่องเที่ยวที่ส่วนใหญ่แล้วจะมีนักท่องเที่ยวชาวจีนไปเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วยังมีธุรกิจอีกมากมายที่ได้รับผลกระทบจากเศรษฐกิจที่หดตัวลงอย่างต่อเนื่องและขณะนี้ที่ยังไม่มีทีท่าว่าจะคลายตัว 

 

สนับสนุนโดย  บาคาร่า777