เทคโนโลยีใหม่ธุรกิจ

ธุรกิจ-การปรับตัวเพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่ของเจ้าของธุรกิจ

เทคโนโลยีใหม่ธุรกิจ Business-adaptation ในปัจจุบันแพลตฟอร์มด้านดิจิตอลเข้ามามีบทบาทด้านต่างๆ มากมายไม่เว้นแม้กระทั่งใช้ในเชิงธุรกิจ หากเจ้าขององค์กรยังออกแนว conservative หรือไม่คิดที่จะเปิดใจรับองค์ความรู้ใหม่ๆ เชื่อได้ว่า การดำเนินงานทางธุรกิจอาจสู้คู่แข่งไม่ได้ก็เป็นได้ 

องค์กรจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นได้ ก็ต้องอาศัยความเป็นผู้นำของผู้บริหารหรือเจ้าของกิจการให้มีใจใฝ่รู้ อบรมความรู้ความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมแก่พนักงาน ให้มีความคิดสร้างสรรค์ไปในทิศเดียวกัน 

ต่อไปนี้เป็นกลวิธีเบื้องต้นเพื่อรับความเปลี่ยนแปลงด้านดิจิตอลที่มีบทบาทเพิ่มมากขึ้นในทุกวันนี้ 

1.เจ้าของธุรกิจ ควรพยายามหาแนวทางด้านการตลาดใหม่ๆ ไม่ย่ำอยู่กับที่ เพราะวิทยาการของโลกมีการเปลี่ยนแปลงโดยตลอด เช่นในปัจจุบันมีการใช้เงินสกุลดิจิตัลมากขึ้น มีการทำรายการผ่าน อินเตอร์เน็ต แบงค์กิ้ง เป็นผลให้จำนวนสาขาของธนาคารลดลง

กลยุทธ์ด้านการขายที่พบเห็นโดยทั่วไป เช่นกลยุทธ์การขายแบบ plus sale ขายสินค้า 2 ชิ้นแถม 1 ชิ้น เพื่อเพิ่มยอดขาย เป็นต้น

2.เพิ่มทักษะให้ลูกจ้าง เจ้าของธุรกิจพึงคำนึงไว้ว่า ลูกจ้างเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่า การเพิ่มทักษะ ความชำนาญในพนักงานก็เป็นเรื่องสำคัญ เช่นการเชิญวิทยากรจากภายนอกมาอบรมแก่พนักงานในบริษัท และการจ่ายเงินโบนัสเพิ่มเติมเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ลูกจ้าง เป็นต้น

3.นายจ้างต้องพยายามปรับ mindset ของตนเอง ให้เปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เช่นเมื่อมีงานนิทรรศการเกี่ยวกับธุรกิจ SME ควรจะไปเข้ารับฟังการบรรยาย เพื่อเรียนรู้ว่าธุรกิจในยุคปัจจุบัน แต่ละ product มีการเปลี่ยนแปลงไปในรูปแบบใด เพื่อว่าจะนำไอเดียมาปรับใช้ภายในบริษัทได้

4.ให้รับฟัง feedback หรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า บางครั้งเจ้าของธุรกิจไม่ทราบว่าจุดด้อยของสินค้าและบริการเป็นอย่างไร หากว่าได้รับข้อเสนอแนะเหล่านี้ จะทำให้บริษัทข้อบกพร่องตรงจุดนั้นมาปรับเปลี่ยนได้ โดยอาจจะปรับเปลี่ยนแบบค่อยเป็นค่อยไปก็ได้

5.สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ชื่นชมลูกจ้างที่ทำดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตาม เพื่อให้ลูกจ้างมีกำลังใจในการทำงานและจะรับรู้ได้ว่า นายจ้างมิได้ทอดทิ้งพวกเขาหรือว่าสนใจแต่เรื่องผลกำไรขาดทุนเพียงอย่างเดียว

6.เจ้าของธุรกิจ นอกจากจะดูแลเรื่องการตลาด ผลประโยชน์ขององค์กรแล้ว ยังต้องใส่ใจดูแลสุขภาพและสวัสดิการของลูกจ้างด้วยเพื่อให้ได้ใจลูกน้องไปพร้อมๆ กัน

7.จัดให้มีกิจกรรม เพื่อสันทนาการ เช่นจัดให้มีกีฬาสี, กิจกรรมด้าน csr (corporate social responsibility) ที่บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม ฯลฯ

หากว่าองค์กรไหน มีผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ที่ดี กล้าเปลี่ยนแปลงกลยุทธ์ด้านการตลาด ให้ตรงกับความต้องการของผู้ซื้อได้รวดเร็ว องค์กรนั้นก็จะได้เปรียบเรื่องการขายสินค้าและมีโอกาสที่จะขายสินค้า เพื่อได้ผลกำไรจำนวนมาก 

 

 

สนับสนุนโดย คาสิโนออนไลน์ฝากขั้นต่ำ 100