สั่งอาหาร

สั่งอาหารให้คนมาส่งที่บ้านอย่างไรให้ปลอดภัย

สั่งอาหาร delivery จากมาตรการเว้นระยะห่างจากสังคม และให้ประชาชนทุกคนพยายามอยู่ที่บ้านและถ้าไม่จำเป็นอย่าสัญจรไปมา ร่วมถึงมาตรการที่ให้ร้านอาหารทุกร้านเปิดได้ตามปรกติ แต่ห้ามนั่งกินที่ร้านและให้ซื้อกลับไปทานได้ที่บ้าน หรือสั่งให้คนไปส่งที่บ้านได้แค่นั้น จึงเกิดเป็นคำถามว่าแล้วถ้าสั่งและให้คนไปส่งจะมั่นใจได้อย่างไรว่าคนที่ไปส่งหรือที่ร้านนั้นปลอดภัยจากไวรัสที่กำลังระบายอยู่ปัจจุบันนี้แล้วจริง

ซึ่งในความเป็นจริงนั้นมีทางออกและเราเองสามารถปฏิบัติได้ตามนี้

  1. ควรคัดเลือกร้านอาหารที่ได้รับใบอนุญาตหรือหนังสือรับรองแจ้งเป็นสถานที่จำหน่ายอาหารเท่านั้น เพื่อความปลอดภัยและความสะอาดของอาหาร
  2. ติดตามสถานการณ์และศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการป้องกันการติดเชื้อไข้ไวรัสตัวนี้ และให้ความรู้และประชาสัมพันธ์กับคนขนส่งอาหาร เช่นการสวมหน้าการ ที่ถูกวิธีและขั้นตอนการล้างมือที่ถูกวิธี
  3. จัดบริการหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือทำความสะอาดให้แก่คนขนส่งอาหาร
  4. จัดบริการตรวจสุขภาพให้แก่คนขนส่งอาหาร หากมีการตรวจพบ ให้หยุดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที

ส่วนในกลุ่มร้านอาหารให้บริการในรูปแบบเดลิเวอรี่นั้น ควรปฏิบัต ดังนี้

  1. อาหารปรุงสำเร็จต้องปรุงสุกใหม่อยู่เสมอ
  2. หากมีอาการเจ็บป่วยเช่นมีไข้ ไอจามมีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบให้หยูดปฏิบัติงานและไปพบแพทย์ทันที
  3. จัดให้มีที่ล้างมือพร้อมสบู่เพื่อทำความสะอาดตลอดเวลา
  4. จัดสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนคนขนส่งอาหารที่เข้ามาใช้บริการอย่างน้อยเว้นระยะ หนึ่งถึงสองเมตร และจัดหาภาชนะบรรจุอาหารที่เหมาะสมกับอาหารแต่ละประเภท ให้มีความแข็งแรงและปกปิดมิดชิดเพื่อป้องกันการปนเปื้อนในระหว่างช่วงที่มีการจัดส่ง

และสำหรับผู้สั่งอาหารนั้น เมื่อได้รับอาหารแล้วควรตรวจสอบคุณภาพของอาหารทันทีหลังจากที่ได้รับจากร้านอาหาร ว่ามีความสะอาด และสภาพของอาหารไม่มีกลิ่นเน่าเสีย บรรจุอยู่ในภาชนะที่มีสภาพดีไม่ชำรุด และช่วงที่ต้องออกมารับอาหารจากผู้ขนส่งไม่ว่าจะเป็นบริเวณนอกบ้านหรือในบ้านตรงประตูรั้ว ควรจะต้องมีการสวมใส่หน้ากากอนามัยในตอนรับของทุกครั้ง

และเมื่อเข้าบ้านแล้วควรล้างมือให้สะอาด ก่อนที่จะทำการเทอาหารลงใส่จาน หรือก่อนที่จะรับประทานอาหาร ซึ่งหากทุกคนและทุกส่วน ไล่ตั้งแต่ร้านอาหารที่เราสั่ง ตลอดไปจนผู้ขนส่ง รวมจนถึงตัวเราเองที่เป็นผู้สั่งอาหารนั้น หากพร้อมใจร่วมมือกันและช่วยกัน ต่างคนต่างรับผิดชอบและดูแลตัวเอง เพียงเท่านี้ทุกคนก็จะมีความปลอดภัยในการสั่งอาหารกลับไปรับประทานหรือให้คนมาส่งที่บ้านได้อย่างแน่นอน 

 

 

สนับสนุนโดย    สมัครเว็บ ufabet