ประชุมเจ้าหนี้ของบริษัทการบินไทยผ่านทาง  E- Meeting  ลดความเสี่ยงการติดโควิด-19

           ในวันที่ 12  เดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2564 นี้ E- Meeting  ลดความเสี่ยง ทางด้านบริษัทการบินไทยได้มีการประชาสัมพันธ์ ออกมาว่าทางบริษัทจะมีการนัดบรรดาเจ้าหนี้เพื่อทำการประชุมปรึกษาหารือกันเกี่ยวกับการวางแผนงาน  เรื่องการฟื้นฟูกิจการ  เรื่องการประชุมในครั้งนี้นั้นเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงของการที่อาจจะเกิดการติดเชื้อไวรัส covid หรือการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid ได้

ดังนั้นทางด้านบริษัทการบินไทยจะมีการประชุมกันกับเจ้าหนี้ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  E- Meeting   แทนการ มานัดเจอกันที่บริษัทการบินไทย สำนักงานใหญ่นันเอง 

             สถานการณ์ของประเทศไทยในตอนนี้มีการระบาดของไวรัส covid ค่อนข้างรุนแรงหรืออาจจะเรียกได้ว่าเป็นวิกฤตของประเทศไทยอยู่ในขณะนี้เลยก็ว่าได้ดังนั้นบริษัทส่วนใหญ่จึงมักมีการประชุมการผ่านทาง Video Call Conference หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งแน่นอนว่าทั้งด้านบริษัทการบินไทยที่กำลังจะมีการเรียกประชุมบรรดาเจ้าหนี้เพื่อมีการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของแรงงานการพิจารณาคดีเกี่ยวกับเรื่องของการฟื้นฟูกิจการของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน

          เนื่องด้วยทางท่านผู้บริหารของบริษัทการบินไทยเล็งเห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจึงได้มีการจัดการประชุมผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนโดยจะมีการประชุมพร้อมกันในวันที่ 12 เดือนพฤษภาคมปีพศ 2564 ช่วงเวลาตั้งแต่ 9:00 น เป็นต้นไปซึ่งก่อนหน้านี้นั้นมีการวางแผนการประชุมกันไว้ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตแต่บังเอิญว่าการระบาดของไวรัส covid นั้นค่อนข้างรุนแรงจึงได้มีการเปลี่ยนมาใช้การประชุมผ่านทางE- Meeting   แทนนั่นเอง

           อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องของการประชุมนั้นถ้าหากว่าสมาชิกในการประชุมคนไหนที่ไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมในวันที่ 12 เดือนพฤษภาคมแล้วเราก็สามารถที่จะมีการลงคะแนนเสียงหรือลงมติล่วงหน้าได้โดยเริ่มมีการลงมติล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 7 เดือนพฤษภาคมปี 2564 เป็นต้นไป   สำหรับข้อมูลที่บรรดาผู้ที่เข้าร่วมประชุมเจ้าหนี้จะต้องรับทราบข้อมูลนั้นจะมีการส่งอีเมลไปให้โดยมีการชี้แจงรายละเอียดให้ทางด้านผู้เข้าร่วมประชุมนั้นทราบข้อมูลก่อนที่จะมีการเข้าประชุมกันอีกทีในวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม      

          อย่างไรก็ตามสำหรับการผ่านทางระบบออนไลน์นี้เป็นขั้นตอนพิจารณาเกี่ยวกับขั้นตอนแผนการฟื้นฟูบริษัทการบินไทยซึ่งการที่จะมีการฟื้นฟูบริษัทได้นั้นจะต้องมีการวางแผนการเป็นขั้นตอนและจะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามหลักกฎหมายดังนั้นถ้าหากไม่มีการประชุมปรึกษาหารือกันทางด้านบริษัทการบินไทยก็จะไม่สามารถทำการฟื้นฟูกิจการต่อไปได้เพราะต้องได้รับความเห็นชอบจากทางด้านเจ้าหนี้ที่มีผลต่อหนี้ของบริษัทการบินไทยทุกคนเสียก่อนถึงจะสามารถวางแผนการดำเนินธุรกิจได้นั่นเอง   

 

สนับสนุนเรื่องราวโดย.    ทางเข้า sbobet ใหม่ล่าสุด